Onze fractie

Robin Hoogendijk

Fractievoorzitter/Commissielid Samenleving & Ruimte


Tijdens de Begrotingsraad op 3 november 2016 werd opnieuw duidelijk dat dit uitgebluste college bezig is met haar laatste periode. Over 16 maanden mogen we weer naar het stembureau voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dan heeft deze coalitie en college het 8 jaar voor het zeggen gehad. Het was meer pappen en nathouden, ‘oppassers zijn het’, zei Klaas van de Werf eerder tijdens een vergadering. En daar heeft hij groot gelijk in gehad.

Tijdens de economische crisis gaf GB al aan dat de behoefte aan meer (goedkope) woningen dringend gewend was. Het college gaf geen gehoor. Sterker nog, tijdens de Begrotingsraad was een flinke duw vanuit de raad nodig om dit college te bewegen om met de ontwikkeling van woningen in Putten Zuid snel te beginnen. Antwoord van de uitgebluste wethouder was dat hij dit duwtje nodig had. Kom op zeg!

GB heeft vaker ook aandacht gevraagd voor tijdelijke woningen voor Puttenaren die noodgedwongen na bijv. een scheiding, werkloosheid etc. hun huis moeten verlaten. Deze mensen moeten niet gedwongen worden om illegaal op een camping te gaan wonen of buiten Putten moeten gaan wonen. En dan blijft het ook bij de coalitie aardig stil.

Opvallend is wel dat het college wel voortvarend wil zijn om het gemeentehuis te verbouwen. Dit terwijl wij minder vaak naar het gemeentehuis hoeven, met dank aan de digitalisering, en steeds minder ambtenaren nodig hebben.
Slimmer samenwerken door voortaan taakgericht te werken en dan komt de ambtenaar bij u aan huis en regelt daar uw zaken. U hoeft voortaan uw paspoort, rijbewijs, vergunningen niet meer op te halen. Dat wordt gewoon bij u aan huis bezorgd, op een tijdstip dat u uitkomt. Kijk, daar zie ik graag de investering in plaats van een duur gemeentehuis!

Geen tijd heeft dit college om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Ook geen tijd om met eigenaren te kijken om leegstaande fabriekspanden weer te gaan gebruiken en daarmee werkgelegenheid te creëren. De Bedrijvenkring Putten zit ondertussen niet stil, ook zij zien dat er iets moet gebeuren, bedankt! Samen voor Putten zou ik zeggen.

Toegezegd door deze coalitie was om nogmaals met de provincie te kijken hoe een rondweg aangelegd kan worden om ook het doorgaande (sluip) verkeer om Putten te gaan leiden. Gaat dat nog lukken denkt u? Ik denk van niet. Wellicht een mooie kans na de gemeenteraadsverkiezingen voor Gemeentebelangen?

Ik hoop dat met de flinke investering van de gemeente Stroud het gaat redden om het Dorpshuis te worden wat wij ervan verwachten.
Ook voor het bestuur van het Bosbad een flinke uitdaging om een wildwaterbaan te gaan aanleggen om daarmee het bezoekersaantal op te krikken. Gemeentebelangen was niet voor een financiële garantstelling, wel hoop ik dat het Bosbad niet weer in de rode cijfers terecht gaat komen. Dat zou voor onze gemeenschap betekenen dat de gemeente 2,95 miljoen euro, dat is ongeveer
€ 120,00 per inwoner, aan de bank moet terugbetalen.

Onze mantelzorgers, eindelijk de erkenning en herkenning. Deze vrijwilligers die de medemens in allerlei vormen steunt. Geweldig en terecht dat zij voor dit goede ‘werk’ gewaardeerd worden. Een blijk van waardering ook jaarlijks in een persoonlijk in te vullen verdienstebeloning, logisch toch?

Misschien nu niet meer zo ‘hot’ maar de opvang van vluchtelingen in Putten gebeurt mondjesmaat. Wat mij betreft zijn ze welkom. De economische vluchtelingen niet, ook niet de vluchtelingen die zich niet gedragen of tegen onze normen en waarden keren. Die mogen gerust worden teruggestuurd. En onze gevangenissen, laten we die maar gewoon openhouden ook voor onze eigen Nederlanders die zich niet weten te gedragen.

Uw stem maakt de mijne krachtiger

Karin Kubiak

Commissielid Economie en Bedrijfsvoering, Samenleving


Ik ben Karin Kubiak en weer terug op het honk. Ik was raadslid voor Gemeentebelangen in de commissie Economie en Bedrijfsvoering van 2006 tot 2010 en later in de commissie samenleving van 2010 tot 2014. Sinds april 2016 zit ik weer als raadslid in de commissie Economie en Bedrijfsvoering en Samenleving gezamenlijk met twee collega’s.

Ik ben heel blij weer terug te mogen zijn. Ik hoop dat ik iets positiefs kan betekenen voor Gemeentebelangen. Over onze samenleving kan ik mij veel zorgen maken, vooral om de mantelzorgers. Ik vind dat deze groep mensen wordt onderschat. Velen hebben geen idee wat een mantelzorger doet. Zij hebben geen keuze kunnen maken. Het is hen overkomen. Zij helpen hun naasten of geliefden. Ik herinner mij een gesprek met een meneer tijdens een bezoek die ik samen met iemand van buurtzorg aflegde in 2014. Deze meneer verzorgde zijn vrouw die volledige verzorging nodig had.
Ik merkte aan de meneer dat het een zware taak was.

Hij vertelde dat het moeilijk was om een momentje voor zichzelf te hebben. Hij ging af en toe een kaartje leggen met zijn medebewoners , maar hij nam dan een kookwekkertje mee die elk half uur afging zodat hij op tijd naar zijn vrouw kon kijken of ze nog iets nodig had. Dat is dus eigenlijk geen ontspanning. Dit zijn kleine, maar schrijnende voorbeelden.

In mijn beleving doet de samenleving sinds de participatie nog meer en te makkelijk een beroep op een mantelzorger. Deze mensen verzorgen hun geliefden en naasten met liefde en een vanzelfsprekendheid.. Zij zullen niet snel voor zichzelf aan de bel trekken.

Het leerlingenvervoer naar speciaal onderwijs houdt mij ook altijd bezig, vooral ook omdat ik daar een eigen ervaring in heb. Na al die jaren is er toch nog niet veel veranderd. Men kan zich nog steeds slecht een voorstelling maken hoe het voor een kind en de ouders is om vervoert te moeten worden. Ook hier wordt veelvuldig gedacht dat men het zelf wel kan oplossen.

Ik ben al 37 jaar eigen ondernemer en mijn interesse ligt hierdoor ook bij het centrum van Putten. We hebben een heel mooi en gevarieerd centrum en daar moeten wij trots op zijn. Dit houdt niet in dat men achterover kan gaan liggen. We moeten aan het centrum blijven werken. Goede feestverlichting op alle plekken. In het dorp, goede en gratis parkeergelegenheden, evenementen en een leuke intocht van Sinterklaas.
Ik wil mij graag op vele vlakken van de samenleving inzetten samen met onze nieuwe fractievoorzitter Robin Hoogendijk, maar ook samen met u.

Wij hebben uw steun hard nodig. Volg daarom de website en laat ons weten wat u bezig houdt. Draag de partij een warm hart toe en vertel het anderen.

We hebben een mooi en gevarieerd centrum

Gijs Pansier

Steunfractielid/Commissielid Samenleving & Ruimte


Ik heb voor Gemeentebelangen gekozen omdat ik aan den lijve heb ondervonden, dat deze partij dicht bij de burger staat, de burger serieus neemt en hen ook steunt waar dat mogelijk is. Gemeentebelangen is eerlijk en kritisch zowel naar de burger als naar het college en durft een standpunt in te nemen ook als dat niet in het belang van de politiek is.

Ik ben een geboren en getogen Puttenaar, die zich hier thuis voelt. Dat blijkt wel daar ik elke dag op en neer naar mijn werk in Den Haag reis. Ik ben begaan met mijn dorp, hecht er veel waarde aan dat Putten ook in de toekomst bewoonbaar blijft en wil via Gemeentebelangen hier mijn bijdrage aan leveren.

Dat Putten ook in de toekomst bewoonbaar blijft

Ons bestuur

Eddy van den Hoorn

Voorzitter


Als geboren en getogen Puttenaar voel ik me betrokken met het Puttense ‘wel en wee’. Niet alleen woon ik hier, maar heb in Putten ook mijn eigen onderneming. Als voorzitter van deze vereniging wil ik graag mijn steentje bijdragen aan de samenleving van ons mooie dorp.

Ik ben van mening dat de gemeente Putten nog wel iets kan verbeteren aan ons ondernemersklimaat. Vanuit Gemeentebelangen wil ik hieraan graag enige sturing geven. Immers voor de ontwikkeling van een dorp is van groot belang dat de werkgelegenheid op peil blijft.

Voel me betrokken met het Puttense 'wel en wee'

Henk Luitjes

Bestuurslid


Gemeentebelangen is onafhankelijker dan andere lokale afsplitsingen van landelijke partijen. In raadsvergaderingen vindt men daarvan vaak genoeg het bewijs. Wanneer een ondernemer met een initiatief komt, is de VVD bijna altijd voorstander: op de momenten dat de minst bedeelden ter sprake komen, schreeuwt de progressieve fractie WIJ PUTTEN (PvdA/GroenLinks) het hardst.

Daar staan wij toch wat nuchterder in. Als er een glasvezel moet worden aangelegd, is dat geen linkse glasvezel, geen rechtse glasvezel en ook geen liberaal glasvezel, maar glasvezel voor de hele gemeente en niet alleen voor het dorp (denk hierbij ook aan straatverlichting/gescheiden afval in het buitengebied) Gemeentebelangen is een steun en toeverlaat voor elke burger, ook als je geen natuur kan aanplanten om handhaving te ontlopen.

Gemeentebelangen is een steun en toeverlaat voor elke burger

Willemijn Pansier

Penningmeester/Secretaris


Sinds 2004 ben ik lid van het bestuur van Gemeentebelangen. De laatste 4 jaar vervul ik de functie van penningmeester binnen het bestuur.Gemeentebelangen spreekt mij aan omdat ze staan voor de Puttense burger, en niet gebonden zijn aan de landelijke politiek.
Gemeentebelangen is er voor de Puttense burger

Ellis van Dam

Bestuurslid/Commissielid Economie en Bedrijfsvoering


Ik ben Ellis van Dam, Ik ben geboren in Ermelo en door het werk van mijn vader woonzaam geweest in diverse plaatsen in Nederland, maar voor de liefde uiteindelijk in het mooie Putten komen wonen. Ik ben getrouwd, heb twee prachtige dochters en ben full-time werkzaam in het bedrijfsleven bij AkzoNobel. Via via kwam ik in contact met de Partij “Gemeentebelangen”.Dit was eigenlijk toeval, aangezien er voor mij geen ambities op tafel lagen voor actieve inzet in de politiek. Nu onze eigen dochters opgroeien in Putten en ik bemerk dat kernbegrippen als veiligheid, sportgelegenheid, gezelligheid, gelijkwaardigheid, scholing, werkgelegenheid, duurzaamheid etc. in een nog hoger vaandel komen te staan (de jeugd heeft immers de toekomst), vind ik het belangrijk om mijn eigen steentje bij te kunnen dragen aan onze Puttense samenleving.

Waarom Gemeentebelangen?
Heel eerlijk: Ik werd gevraagd om toe te treden tot Gemeentebelangen. Na verdieping in de Partij Gemeentebelangen en haar programma, vond ik ruim draagvlak om mij actief in te gaan zetten binnen deze partij. In combinatie met het belang van inzet voor de eigen gemeente was ik er eigenlijk vrij snel uit. Na overleg met de fractie werd besloten dat ik lid zou worden van het bestuur en – naar eigen wens – ook zitting zou kunnen nemen in de commissie Economie en Bedrijfsvoering (E&B). Ik ben nu een aantal maanden van start, heb al veel geleerd en beleef bovenal plezier en voldoening aan de werkzaamheden binnen deze lokale politieke partij! Mocht u vragen voor mij hebben of graag een keer in gesprek wilt over onze Gemeente of een politiek onderwerp aan de kaak stellen, dan kunt u mij bereiken via e-mail.

Laten wij er voor elkaar zijn, want samen staan we sterk

Integriteit

De vertegenwoordigers van GemeenteBelangen Putten zijn integer en houden zich aan de volgende uitgangspunten:

  1. We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.
  2. We houden ons aan principes en overtuigingen.
  3. We handelen consequent naar eigen waarden en normen.
  4. We houden ons onder druk ook aan onze afspraken.
  5. We vertrouwen iedereen tot het tegendeel is bewezen.
  6. We zijn niet omkoopbaar of wijken van onze principes af uit eigen belang.
  7. We spreken vrijmoedig en komen uit voor onze mening waar dat nodig en mogelijk is.