Buurtpreventie: WhatsApp – groepen verenigt u

Husselerveld en Bijsteren weer een stukje veiliger.
22 januari 2017
Samen voor Putten
9 maart 2017
Husselerveld en Bijsteren weer een stukje veiliger.
22 januari 2017
Samen voor Putten
9 maart 2017
Om elkaar te waarschuwen bij een verdachte situatie kun je een WhatsApp groep oprichten.
In Putten zijn er al wijken en buurten die een WhatsApp groep hebben opgericht.
Het aantal verdachte situaties en inbraken namen hierdoor flink af
In wijken en buurten zonder een WhatsApp groep neemt juist die verdachte situaties en inbraken toe. 
Om een betere samenwerking tussen o.a. de gemeente en politie te bewerkstelligen, heeft Gemeentebelangen hierover vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders