[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Onze fractie

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]

Robin Hoogendijk

Fractievoorzitter

0341-361 004


In 2009 maakte ik de overstap naar Gemeentebelangen, een dorpspartij die voor alle burgers toegankelijk is en opkomt voor de belangen binnen onze gemeente. Het maakt voor onze politieke partij niet uit wat je geloof, je politieke gezindheid, je ras of je geslacht is, iedereen die het hart op de goede plaats heeft is welkom!
Eenmaal per vier jaar wordt het verkiezingsprogramma door onze leden vastgesteld en door het bestuur en fractie uitgedragen. Jaarlijks zijn er ontmoetingen tussen de leden met de bestuurs- en fractieleden en zijn de lijntjes kort. Ook al is iedereen verschillend, we voelen ons verbonden om samen voor een zelfstandig Putten op te komen. We willen in ons dorp hebben dat er voldoende betaalbare woningen zijn, je er veilig kunt leven maar ook dat de zorg voor hen die hulp behoeven goed is geregeld. Voldoende onderwijsmogelijkheden en sport en vrije tijd voor iedereen!
Een leuk centrum met leuke activiteiten waarbij ook de plaatselijke horeca de kansen heeft om zich te profileren. Dit alles maakt het dat ook de dagjesmensen en recreanten als gasten van harte welkom zijn om ook van ons Putten te genieten. Als burger maar ook als raadslid ben ik er dan ook trots op om hieraan mijn steentje bij te dragen.
Uw stem maakt de mijne krachtiger

Henk Kornneef

Raadslid fractie

06-397 69 633


Het leuke aan Gemeentebelangen is dat het bestaat uit een enthousiaste club vrijwilligers en leden, die samen de schouders er onder zetten. Ik zet mij vanaf 2014 in voor een sterk lokaal Puttens bestuur. Nadat de VVD aangaf niet meer mee te doen aan de verkiezingen in Putten, ben ik begin 2017 overgestapt naar Gemeentebelangen. Ik wilde het liberale geluid niet helemaal verloren laten gaan in Putten. Gemeentebelangen heb ik leren kennen als een partij voor iedereen, ongeacht afkomst, geaardheid of leeftijd.
Zoals ik in 2018 al voorspelde zijn er jaren verloren gegaan met de bouw van Putten-Zuid. Dat betekent dat er op korte termijn geen plek is voor voldoende betaalbare woningen voor starters en gezinnen. Ik blijf mij inzetten voor het versnellen van de woningbouw in Putten.
We moeten een betrouwbare overheid zijn, die zijn afspraken nakomt. Maar ook een transparante overheid, die mensen niet van het kastje naar de muur stuurt. Een overheid die mensen op weg helpt. Niet de regels maar onze inwoners staan centraal. We proberen inwoners met vragen zo goed mogelijk op weg te helpen, bijvoorbeeld met onze wijkambassadeurs.
Ik zet mij in voor een brede welvaart voor onze inwoners. Dat betekent dat naast geld, ik ook altijd kijk of een voorstel goed is voor het welzijn van onze inwoners. Hierin staan wij vaak alleen in de gemeenteraad, bijvoorbeeld als het gaat om de jeugdzorg. We blijven aandacht vragen voor een betere zorg.
Gemeentebelangen een partij met visie en niet bang om zich hardop uit te spreken. Dat is precies wat Putten nodig heeft.
Voldoende betaalbare woningen

Ellis van Dam

Raadslid fractie

0341-455 780


Van het bestuur kreeg ik het verzoek voor deze “vernieuwde” nieuwsbrief een stukje te schrijven vanuit de fractie. Het liefst niet al te lang en de opdracht was dus een kort en bondig stukje te schrijven.Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Temeer omdat er zo veel speelt op dit moment en er ook nog steeds zo veel zaken niet goed gaan. Tijdens het laatste stukje dat ik schreef voor de nieuwsbrief van december 2019, schreef ik dat ik benieuwd was wat er ons te wachten stond in 2020. We zijn inmiddels een jaar verder en ik moet zeggen dat ik van veel dingen niet blij word. Ik ben van nature een positivo, maar als ik bijvoorbeeld zie hoe onze gemeente met de jeugdzorg omgaat, krijg ik plaatsvervangende schaamte en lijkt hoop en herstel verloren. In ieder geval op korte termijn. Ik heb wel het idee dat het huidige coalitie ook steeds minder op één lijn ligt en begrijpt dat bepaalde zaken niet met recht kunnen worden goedgepraat. Dat enerzijds, maar anderzijds krijgen wij als oppositie nog bar weinig bijval en trekken ze gewoon hun eigen plan. We maken soms het verschil voor onze achterban en inwoners, maar onze lepel in de pap is (nog) te minimaal. Het is tijd voor verandering. Tijd om eens goed naar de inwoner van Putten te luisteren. Er als gemeente zijn voor je inwoners in plaats van andersom. Ervoor zorgen dat je de jeugd kunt behouden en de juiste voorzieningen treffen voor o.a. deze, maar ook alle doelgroepen. Iedereen op gelijke wijze behandelen. Roepen dat wij een zorgzame gemeente zijn dat kan iedereen, maar er ook naar handelen is een tweede.
Laten wij er voor elkaar zijn, want samen staan we sterk

Rogier Lange

Commissielid fractie

06-589 63 643


Mijn naam is Rogier Lange. In 2012 zijn we vanuit Utrecht naar Putten verhuist. De reden hiervoor is onder andere de ruimte en de natuur, terwijl je toch centraal in het land woont. Het is erg fijn wonen op de Veluwe! Ik heb snel gemerkt dat dingen vanuit de gemeente soms anders gaan dan ik gewend was, overigens vaak ook in positieve zin. Wat echter opvalt is dat er bij de verkiezingen voor de gemeenteraad in Putten niet zo heel veel te kiezen is. Gelukkig kon ik met mijn stem terecht bij Gemeentebelangen. Ik realiseerde mij ook dat een politieke partij bestaat dankzij haar leden. Zonder leden is er geen partij en zo valt er weinig meer te kiezen in het stemhokje. Vandaar dat ik het niet alleen bij mijn stem wilde laten, en na de verkiezingen van 2018 lid ben geworden van Gemeentebelangen. Ik heb mij dankzij het enthousiasme van Erik en Albert over laten halen om toe te treden tot het bestuur maar nu toch besloten om als commissielid in de fractie plaats te nemen. Ik heb er in ieder geval erg veel zin in.

Sander van Nieuwehuizen

Commissielid fractie

06-820 89 884


33 jaar, getrouwd, 1 zoon

Waarom ben je de lokale politiek in gegaan?
Om mee te denken en te doen aan het mooier en beter maken van Putten, voor nu en in de toekomst. Ik wil mij sterk maken voor onze inwoners om te zorgen dat zij goed kunnen wonen in een mooie, fijne en veilige buurt. En voor ondernemers die genoeg ruimte krijgen om hun bedrijf te kunnen runnen en goed bereikbaar zijn.
Tot 2015 ben ik een paar jaar commissielid voor de VVD geweest. Ik vond het een ontzettend leuke en leerzame start in de politiek. Sinds eind 2020 heb ik de politieke draad weer opgepakt en wil ik met mijn liberale achtergrond graag weer actief mijn steentje bijdragen. Gemeentebelangen past als partij het beste bij mij. Een brede, rechtse lokale partij die opkomt en staat voor de Puttenaren, zonder het Haagse gedoe. Samen met een hele leuke en enthousiaste groep zijn we met onze handen uit de mouwen aan de slag voor Putten, daar hou ik van!

Wat wil jij met Gemeentebelangen bereiken?
Graag licht ik er 4 punten uit waar ik mij vanuit Gemeentebelangen sterk voor maak. Op de eerste plek is meer en betaalbaar bouwen topprioriteit voor Putten. Heel veel mensen wijken uit naar bijv. Ermelo of Harderwijk. We doen echt te weinig om de Puttenaren in Putten te houden. Als er nieuwe huizen te koop komen worden er nummertjes getrokken om iemand aan een woning te helpen. We moeten dus vaart maken met de nieuwbouw in Putten Zuid.

Als tweede vind ik dat we niet alles moeten volbouwen, een groen dorp is zeker zo belangrijk. Van speeltuintjes en groene stukjes in de wijk wil ik afblijven, die zijn voor kinderen om te spelen. Ook de natuurgebieden zoals bijv. bij de Husselsesteeg wil ik graag zo groen behouden. Die zijn belangrijk voor planten en dieren, maar ook voor Puttenaren om te kunnen wandelen en van te genieten.

Daarnaast zie ik als derde punt echt een grote opgave om inwoners meer te betrekken bij (bouw)plannen. Dat wordt nu elke keer pas aan het eind van de rit gedaan, als de burgemeester en wethouders al hebben besloten. Veel mensen voelen zich daardoor niet begrepen en gehoord. Laat inwoners meedenken vanaf het begin als er nog iets te kiezen valt. Niet alleen bij gemeentelijke plannen, maar ook bij die van andere Puttenaren, ontwikkelaars of ondernemers.

Als vierde punt zien we dat de boeren meer en meer onder druk staan door regelgeving, maar tegelijkertijd ook voor kansen staan naar duurzame landbouw en korte voedselketens tussen boer en burger. Daar moeten we de boeren in helpen als gemeente vind ik.

Welke karaktereigenschappen komen goed van pas in het raadswerk?
Goed luisteren naar wat er leeft, goed kunnen samenwerken, rustig blijven als het een complex of lastig onderwerp is en doen wat je zegt. Dan haal je de beste resultaten.

Wat is je dagelijks werk?
Als planoloog bij een gemeente begeleid ik ruimtelijke (bouw)projecten van inwoners, ondernemers en ontwikkelaars.

Wat zijn je hobby’s?
Fietsen over de Veluwe, tuinieren en eigen groente verbouwen in mijn kas en groentetuin.

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Ons bestuur

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]

Albert Zwart

Ad interim voorzitter


Graag stel ik mij (opnieuw) aan u voor. Mijn naam is Albert Zwart, 51 jaar jong, en sinds mijn trouwen in 1992 woon ik in Putten met mijn vrouw en onze 3 jong volwassen kinderen. Momenteel ben ik interim voorzitter van het bestuur van Gemeentebelangen. De taak van het bestuur is het ondersteunen van de fractie, denk aan bedrijven bezoeken, publicaties in de media en het opstellen van de verkiezingslijst. Hiervoor zijn we met een mooie groep mensen, waarin we van elkaar leren en elkaar op veel punten vinden. Dit alles gebeurt in goede harmonie tussen bestuurs- en fractieleden. Wat ik zie in de Puttense politiek is dat er best wel een en ander mis gaat, goed vooronderzoek, samenwerking en optimale communicatie zou veel kunnen voorkomen. Met mijn nuchtere boerenverstand probeer ik zaken ook van een heel andere kant te bekijken dan de gemiddelde politicus. Nu nog in de oppositie, maar in de toekomst mogen we hopelijk als coalitie partij meewerken aan een gezonde Puttense politiek, waarbij verandering niet wordt geschuwd.

Gijs Pansier

Penningmeester


De overheid hoort een organisatie te zijn waar de burger op kan vertrouwen. Helaas is dat vertrouwen ver te zoeken zelfs in ons eigen Putten en dat heb ik zelf ondervonden. Tijdens die periode heb ik aan den lijve ondervonden dat er in Putten maar één partij is die de burger serieus neemt en ze ook steunt indien nodig. Ik ben toen ook lid geworden van Gemeentebelangen. Ik ben vier jaar commissielid geweest en heb in die periode veel geleerd hoe de politiek werkt maar ook ervaren dat politieke partijen zich niet gezamenlijk willen inzetten om van ons prachtige dorp iets moois te maken. Het tegendeel is echter van toepassing dat een oppositiepartij een mooi voorstel kan indienen maar dit direct van tafel wordt geveegd omdat men hun geen positieve recensies gunt. Vanwege mijn drukke werkzaamheden ben ik gestopt met de commissie en ben toen toegetreden tot het bestuur, waar ik al enkele jaren de functie van penningmeester vervul. Ik ben een geboren en getogen Puttenaar, getrouwd en drie kinderen en inmiddels vier kleinkinderen. Gemeentebelangen is er voor de burgers en daar wil ik mij ook voor inzetten. Ik ben begaan met mijn dorp, hecht er veel waarde aan dat Putten ook in de toekomst bewoonbaar blijft en wil via Gemeentebelangen hier mijn bijdrage aan leveren.
Dat Putten ook in de toekomst bewoonbaar blijft

Erik van de Poll

Secretaris


Als geboren en getogen Puttenaer sta ik midden in de Puttense samenleving en beschik over een groot sociaal netwerk dat mede is ontstaan door twee Puttense families die diepgeworteld zijn in het Puttense. Graag wil ik mij inzetten om zeker ook de geschiedenis te bewaren met als motto ‘Geen Heden zonder Verleden” en mij tevens in zetten voor de toekomst en verdere ontwikkeling van de gemeente Putten. Zodoende dienen wij b.v. de buurtschappen met hun landschapsstructuren met zorg te blijven behouden en moeten we uiterst zorgzaam blijven omgaan om Putten een dorp te laten blijven. Ik ben een halve eeuw Puttenaar en samen met mijn vrouw en 3 kinderen hebben wij ons dorp de afgelopen jaren zien vernieuwen. Er werden woonwijken gebouwd en de infrastructuur is hier en daar veranderd. Toch denk ik dat zeker de infrastructuur beter zou moeten! De bereikbaarheid en ontsluiting van ons dorp is van groot belang om niet alleen de inwoners en toeristen maar ook de bedrijven een goede bereikbaarheid te blijven garanderen. Ook de woningbouw kan beter! Onze Puttense jeugd verhuist massaal naar omliggende gemeenten omdat er geen betaalbare woning te verkrijgen is. Tenslotte zou ik willen pleiten om alle toekomstige nieuwbouw in het centrum enigszins een historisch uiterlijk (verplicht) mee te geven, lelijke nieuwbouw hebben we tenslotte jaar en dag helaas toegestaan. Het is goed om te zien dat we in ons huidige bestuur een goede mix hebben met enthousiastelingen en dat de taken goed verdeelt zijn. Samen met de fractie maken wij ons sterk voor uw en onze belangen, samen zijn wij Gemeentebelangen!
Zonder verleden geen toekomst

Rik Helsdingen

Bestuurslid


De naam is Rik Helsdingen, getrouwd, kinderen en eigenaar van eigen bouwbedrijf in Putten. Sinds de laatste verkiezingen ben ik bestuurslid bij GB en draag ik mijn steentje bij.

Johan Bos

Kandidaat bestuurslid


Mijn naam is Johan Bos, en ik werk als medewerker uitkeringsadministratie bij de gemeente Oldebroek. De reden dat ik lid geworden ben van Gemeentebelangen is dat ik ondervonden heb dat de ambtenaren binnen de gemeente Putten onvoldoende meewerken aan de belangen van haar inwoners. De ambtenaren zijn er echt voor de burgers, maar dat komt niet tot uiting. Het duurt heel lang voordat er een antwoord komt op de vragen die aan het ambtenarenkorps zijn gesteld. Je hebt het idee, dat ze eerder tegenwerken, als meedenken met haar burgers.

Gert Hop

Kandidaat bestuurslid


Ik ben Gert, een boerenzoon van 22 jaar, geboren en getogen in Putten.
Werkzaam als kraanmachinist, fanatiek darter en bovenal levensgenieter.
Mijn politieke interesses komen vooral voort uit het proberen te behouden van de Puttense cultuur, maar tegelijkertijd ook dat er met de moderne tijd meegegaan moet worden.
Een Putten creëren voor elke generatie.
[/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1480328454055{padding-top: 20px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #3ab18d !important;}”][vc_column width=”1/2″ el_class=”.greenbox”][vc_column_text]

Integriteit

[/vc_column_text][vc_column_text]De vertegenwoordigers van GemeenteBelangen Putten zijn integer en houden zich aan de volgende uitgangspunten:

  1. We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.
  2. We houden ons aan principes en overtuigingen.
  3. We handelen consequent naar eigen waarden en normen.
  4. We houden ons onder druk ook aan onze afspraken.
  5. We vertrouwen iedereen tot het tegendeel is bewezen.
  6. We zijn niet omkoopbaar of wijken van onze principes af uit eigen belang.
  7. We spreken vrijmoedig en komen uit voor onze mening waar dat nodig en mogelijk is.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”88″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row]