Onze fractie

Robin Hoogendijk

Fractievoorzitter/Raadslid


52 jaar, getrouwd met Marita, 4 dochters en 1 zoon, lid van de Andreaskerk

Waarom ben je de lokale politiek in gegaan?
Putten is een mooi en zelfstandig dorp. Dat wil ik graag zo houden. In het land zie je de ene gemeentelijke fusie na de andere. Met een sterke lokale democratie laten we Den Haag zien dat Putten prima zelfstandig kan blijven.

Wat wil jij met Gemeentebelangen de komende 4 jaar bereiken?
De gemeentelijke organisatie naar buiten sturen, weg uit het gemeentehuis. De wethouders en ambtenaren op bezoek in de wijken en buurtschappen. Kijk wat er leeft en speelt. Over belangrijke onderwerpen willen wij een bindend referendum.

We hebben het in de gemeenteraad al jaren over inspraak, maar in de praktijk stelt inspraak in Putten weinig voor. Het college komt met een plan dat af is, waarvoor de contracten al getekend zijn met de aannemers. En dan als mosterd na de maaltijd mogen de inwoners nog een beetje mee praten over de details. Putten loopt op dit punt ongelooflijk achter op wat er gebeurt in Nederland. Wij willen dit veranderen, er zijn fantastische experimenten in het land, die we ook in Putten gaan gebruiken. Bij belangrijke onderwerpen, als een rondweg of de keuze voor een nieuwe burgemeester, sluit ik zelfs een lokaal referendum niet uit.

Maar ook dienstverlening aan huis. In plaats van achter het bureau op het gemeentehuis, bij de mensen thuis kijken hoe ze geholpen kunnen worden. Of het nu gaat om een paspoort, bouwvergunning of een zorg vraag. Ik weet zeker dat dit het begrip tussen de gemeente en de inwoners vergroot.

Welke karaktereigenschappen komen goed van pas in het raadswerk?
Vasthoudend en ervoor gaan. Ik neem geen blad voor mijn mond. Als iets niet klopt, dan kaart ik het aan. Dat wordt mij niet altijd door andere partijen in dank afgenomen.

Wat is je dagelijks werk?
Beleidsadviseur voor het college van burgemeester en wethouders in Harderwijk.

Wat zijn je hobby’s?
Voordat ik kanker kreeg deed ik aan voetbal, was scheidsrechter, zwemmen, fietsen. Tot nu toe heb ik geluk gehad en ben blij dat ik nog leef, de lichamelijke beperkingen betekent wel dat ik met deze hobby’s heb moeten stoppen. Met onze Labrador Retriever maak ik graag mooie wandeltripjes.

Uw stem maakt de mijne krachtiger

Ons bestuur

Henk Luitjes

Ad interim voorzitter


66 jaar, getrouwd, 3 dochters en 8 kleinkinderen, oudste kleinzoon is op 14-jarige leeftijd overleden aan leukemie

Mijn hobby’s zijn het houden van dieren. In het verleden het houden van pony’s. Ik ben veel met mijn dochters naar wedstrijden geweest. Van de ponyclub de Lilliputters ben ik 7 jaar voorzitter geweest. Op het moment houd ik schapen, kippen, sier-eenden en zangkanaries.

Vanaf de oprichting van Gemeentebelangen ben ik lid en sinds 2010 ben ik lid van het bestuur van Gemeentebelangen. Vanaf 8 januari jl. ben ik benoemd tot voorzitter a.i.

Als geboren en getogen Puttenaer wil ik mij inzetten voor de leefbaarheid van de gemeente. Ik wil denken en doen, handelen zonder met de landelijke politiek rekening te houden. Bij Gemeentebelangen staat het belang van inwoners centraal, de ambtenaren zijn er voor de burgers. Ik wil mij inzetten voor een gemeente waar je goed kan wonen, werken, ondernemen en recreëren. In onze gemeente zijn de wachtlijsten op een woning de laatste acht jaar alleen maar opgelopen. Dat moet veranderen! Statushouders komen gewoon op de wachtlijst en er komen gedegen bouwplannen (zie ons verkiezingsprogramma).

Ik stoor mij aan de onbetrouwbaarheid van de politiek en aan dat bestuurders heel andere dingen zeggen dan in de praktijk daadwerkelijk gebeurt. Een goed voorbeeld is de handhavingspolitiek. Het brengt spanning bij de bewoners teweeg. Er worden beloftes gedaan die maar zelden worden nagekomen.

Dat je als inwoner niet altijd je zin kunt krijgen begrijp ik, maar dan wil ik van bestuurders wel zien dat een afspraak ook een afspraak is. Dat heet vertrouwen en dat vertrouwen is de afgelopen jaren in Putten te vaak beschaamd.

Gemeentebelangen is een steun en toeverlaat voor elke burger

Henk Kornneef

Bestuurslid/Commissielid


44 jaar, getrouwd, 2 zoons en 1 dochter

Waarom ben je de lokale politiek in gegaan?
Voordat ik naar Gemeentebelangen overstapte mei vorig jaar, zat ik in de raadscommissie voor de VVD. Begin 2017 was het voor mij duidelijk dat de VVD niet mee zou doen aan de verkiezingen. Ik wilde het liberale geluid niet helemaal verloren laten gaan in Putten. Gemeentebelangen past het beste bij mijn politieke overtuiging. WIJ Putten bijvoorbeeld komt voort uit de PvdA/ Groenlinks. Ze gaan net als de landelijke SP op zaterdagen ook de deuren langs. Niet een partij waar ik mij als liberaal thuis voel. Na een paar gesprekken met de fractie en het bestuur van Gemeentebelangen ben ik lid geworden. Het leuke aan Gemeentebelangen is dat het bestaat uit een enthousiaste club vrijwilligers en leden, die samen de schouders er onder zetten.

Wat wil jij met Gemeentebelangen de komende 4 jaar bereiken?
Voldoende betaalbare woningen, sociale huurwoningen maar ook koopwoningen voor gezinnen. Niet alleen voor de lage inkomens maar ook de middeninkomens. Niet alleen nu bouwen, bouwen, bouwen maar ook zorgen dat er nieuwe woningbouwlocaties worden aangewezen. Putten-Zuid moet nu met voorrang worden aangewezen als uitbreidingslocatie, om ook na 2022 te kunnen bouwen.

Ik zie dat er binnen de politiek weer een enorme aarzeling ontstaat over Putten-Zuid. Het duurt 4 tot 8 jaar om een grote nieuwbouwwijk te ontwikkelen. Er moeten boerenbedrijven verplaatst worden, gronden aangekocht en er zal een stedenbouwkundig plan opgesteld moeten worden. De afgelopen college periodes zijn er geen nieuwe woningbouwlocaties aangewezen en de huidige grote locatie Bijsteren/ De Rimpeler is rond 2022 wel zo’n beetje volgebouwd. Dat betekent dat het water aan onze lippen staat. Niet alleen bouwen, bouwen, bouwen maar ook doorpakken en nog in 2018 Putten-Zuid aanwijzen als nieuwe uitbreidingslocatie.

Er is in Putten niet alleen een tekort aan sociale huurwoning maar ook een tekort aan woningen voor de middeninkomens. Zij kunnen niet huren door het ontbreken van huurwoningen in de vrije sector. Kopen lukt ook niet, er staat weinig te koop en de prijzen stijgen inmiddels door het dak. Gemeentebelangen wil niet alleen sociale huurwoningen bouwen, maar vindt het minstens even belangrijk dat er voldoende koopwoningen worden gebouwd voor de middeninkomens.

Welke karaktereigenschappen komen goed van pas in het raadswerk?
Politiek lijdt nog wel eens onder de waan van de dag. Ook binnen mijn partij probeer ik verder te kijken dan vandaag en daar een standpunt op te bepalen.

Wat is je dagelijks werk?
Adviseur Ruimtelijke Ordening

Wat zijn je hobby’s?
Fietsen op de Veluwe en samen met mijn kinderen naar het Concertgebouw.

Voldoende betaalbare woningen

Ellis van Dam

Bestuurslid/Commissielid


42 jaar, getrouwd en 2 dochters

Waarom ben je de lokale politiek in gegaan?
Het meedenken over lokaal beleid, maar vooral begrijpen wat er zoal speelt en leeft in Putten is voor mij de aanleiding geweest om mij aan te sluiten bij Gemeentebelangen. Ik hoop dat onze kinderen met plezier kunnen opgroeien in dit mooie dorp en iedere bijdrage die ik kan leveren, lever ik graag!

Wat wil jij met Gemeentebelangen de komende 4 jaar bereiken?
Een eerlijk en sociaal beleid. Er verandert ongelofelijk veel in de zorg en er zijn landelijk enorme bezuinigingen doorgevoerd die ook zijn weerslag hebben op de zorg in Putten. Zorggeld in Putten moet besteed worden aan de zorg voor mensen en niet in stenen worden gestopt.

Goede zorg voor onze ouderen, maar ook voor de jeugd is van enorm groot belang. Wij moeten er met elkaar voor zorgen dat er maatwerk voor maatschappelijke ondersteuning geboden wordt, want iedere situatie is weer anders. Ik vind het eigenlijk triest om te zien hoe lastig het soms is om noodzakelijke hulp te krijgen. Dit in tegenstelling tot het beleid om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen.

Waar ik niet voor ben is dat zorggeld wordt uitgegeven aan ad-hoc maatregelen. Een voorbeeld is het recente besluit van de coalitie om de eigen bijdrage voor de WMO te verlagen, vooruitlopend op de kabinetsplannen voor 2019. Een maatregel die jaar in, jaar uit de gemeente tonnen kost en niet structureel in de begroting past. De kabinetsplannen om de eigen bijdrage te verlagen zijn onzeker. Het risico bestaat dat in Putten de eigen bijdrage voor de WMO in 2019 weer flink omhoog gaat. Kortom, een leuke maatregel in het jaar van de verkiezingen, maar volgend jaar kan het feest voor de mensen die gebruik maken van de WMO al weer voorbij zijn.

Welke karaktereigenschappen komen goed van pas in het raadswerk?
Ik beleef plezier aan het samenwerken met mensen uit verschillende disciplines en met verschillende achtergronden. Mijn liberale manier van denken, brede interesse en mijn analytische vermogen helpen mij om een goed beeld van een situatie te krijgen en oplossingsgericht te kunnen denken.

Wat is je dagelijks werk?
Ik ben werkzaam als Commercieel Manager bij AkzoNobel.

Wat zijn je hobby’s?
Mijn vrije tijd besteed ik graag aan mijn gezin, mijn vrienden en mijn hobby’s als tennis, hardlopen, reizen en lezen.

Laten wij er voor elkaar zijn, want samen staan we sterk

Gijs Pansier

Bestuurslid/Penningmeester


Ik heb voor Gemeentebelangen gekozen omdat ik aan den lijve heb ondervonden, dat deze partij dicht bij de burger staat, de burger serieus neemt en hen ook steunt waar dat mogelijk is. Gemeentebelangen is eerlijk en kritisch zowel naar de burger als naar het college en durft een standpunt in te nemen ook als dat niet in het belang van de politiek is.

Ik ben een geboren en getogen Puttenaar, die zich hier thuis voelt. Dat blijkt wel daar ik elke dag op en neer naar mijn werk in Den Haag reis. Ik ben begaan met mijn dorp, hecht er veel waarde aan dat Putten ook in de toekomst bewoonbaar blijft en wil via Gemeentebelangen hier mijn bijdrage aan leveren.

Dat Putten ook in de toekomst bewoonbaar blijft

Willemijn Pansier

Bestuurslid/Secretaris


Ik ben Willemijn Pansier getrouwd en moeder van een dochter en zoon.

Ik werk met veel plezier in de gehandicaptenzorg.

Sinds 2004 ben ik lid van het bestuur van Gemeentebelangen, hierin heb ik acht jaar de functie van penningmeester bekleed, en nu heb ik het secretariaat onder mijn beheer.
Gemeentebelangen is de echte dorpspartij, een partij die luistert en opkomt voor de burger.

Samen met Gemeentebelangen wil ik er aan bijdrage dat Putten ook voor onze kinderen, een woonplaats is waar ze zich veilig en thuis mogen voelen.

Gemeentebelangen is er voor de Puttense burger

Erik van de Poll

Bestuurslid


46 jaar oud, getrouwd, 3 kinderen, geboren en getogen Puttenaar

In mijn dagelijkse werkzaamheden ben ik werkzaam bij een reclamebedrijf in Harderwijk. Al jaren volg ik alles wat in en om Putten gebeurd en ben niet alleen geïnteresseerd in het heden maar ook zeker in de historie van onze woonplaats. Ook volg ik al jaren de ontwikkelingen wat er zoal in de politiek gebeurt. Ik volg de talrijke onderwerpen en plannen op de voet die in snel tempo het dorp verder doen ontwikkelingen en wil graag daarin mijn steentje bijdragen.

Gemeentebelangen biedt mij de kans om actief deel te gaan nemen en politiek actief te worden voor deze partij. GB is een plaatselijke partij die niet gebonden is aan een landelijke partij en echt opkomt voor alleen plaatselijk beleid.

Als groot voorbeeld beschouw ik mijn grootvader Hendrik van de Poll die zowel molenaar als eigenaar was van molen ‘t Hert, medeoprichter van de brandweer, loco-burgemeester/wethouder, medeoprichter van school bij de Bron en tevens lid van de zangvereniging was. Jarenlang heeft hij zich ingezet voor de Puttense gemeenschap.

Mijn andere grootvader was Steven van Boeijen de kolenboer van Putten en tevens bediende hij als ‘oudste’ de gasfabriek. Ook hij speelde een maatschappelijke rol voor Putten. Als zoon van Puttense ondernemers welke 35 jaar een woninginrichting hebben gehad ben ik opgegroeid in een ondernemersgezin waar hard werken niet ongewoon was.

Ik sta midden in de Puttense samenleving en beschik over een groot sociaal netwerk dat mede is ontstaan door twee families die diepgeworteld zijn in de Puttense samenleving. Ik wil mij graag inzetten om de Puttense geschiedenis te bewaren met als motto ‘Zonder verleden geen toekomst’ en mij tevens in zetten voor de toekomst en verdere ontwikkeling van de gemeente Putten.

Gemeentebelangen… voor iedereen!

Zonder verleden geen toekomst

Albert Zwart

Bestuurslid


Mijn naam is Albert Zwart. Ik ben opgegroeid in het buitengebied van Voorthuizen, maar 25 jaar geleden in Putten komen wonen, waar mijn vrouw Henny vandaan komt. Wij wonen in Husselerveld, met onze kinderen, een dochter en twee zonen in de leeftijd 15 tot 20 jaar.

Ik werk als ZZP’er en doe alles rondom de keuken: montage, installatiewerk, elektra, tegel- en timmerwerk, de hele klus van A tot Z, mijn bedrijf heet AZ werk.

Hoe ik in de politiek beland ben? Ja, dat is best wel apart. Toen bij ons in de buurt onrust was omtrent de inrichting van het voormalige Matchpoint terrein, waar tijdelijke woningbouw voor bepaalde doelgroepen zou komen, heb ik me met een groepje buurtbewoners ingespannen om hier een mooie permanente oplossing voor te zoeken. Daardoor kwam ik diverse keren bij bijeenkomsten van de Puttense politiek te zitten en het viel mij op dat de partijen weinig samenwerken, maar elk op een eilandje lijken te zitten. Ook wordt er veel gesproken, maar vaak weinig gezegd. Gemeentebelangen communiceert meer rechtstreeks, zegt waar het op staat zonder het hele verhaal er om heen. Al met al vond ik het best interessant en toen ik gevraagd werd om iets voor deze partij te gaan doen in de vorm van bestuurslid heb ik dan ook ‘ja’ gezegd.

Intussen heb ik al wat meer gehoord en gezien van wat er binnen zo’n partij gebeurt en wil ik me graag inzetten voor deze groep en daarmee uiteraard voor de Puttense bevolking, zowel burgers als ondernemers. Communicatie is naar mijn idee het sleutelwoord. Hierin valt nog veel te leren binnen de politiek.

Ik wil me graag inzetten voor de Puttense bevolking

Integriteit

De vertegenwoordigers van GemeenteBelangen Putten zijn integer en houden zich aan de volgende uitgangspunten:

  1. We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.
  2. We houden ons aan principes en overtuigingen.
  3. We handelen consequent naar eigen waarden en normen.
  4. We houden ons onder druk ook aan onze afspraken.
  5. We vertrouwen iedereen tot het tegendeel is bewezen.
  6. We zijn niet omkoopbaar of wijken van onze principes af uit eigen belang.
  7. We spreken vrijmoedig en komen uit voor onze mening waar dat nodig en mogelijk is.