Verkiezingsprogramma 2022-2026

Voor Gemeentebelangen is het voor de komende raadsperiode klip en klaar. Er moet gestart worden met een betaalbare woonwijk voor Puttenaren en zij die noodgedwongen naar elders moesten verhuizen. Als er meteen was doorgepakt dan waren de eerste woningen in Putten-Zuid (wijk Halvinkzhuizen) al bewoond.

De aanleg van een rondweg, de Oude Rijksweg naar een 60 km weg en sluipverkeer in woonwijken tegengaan. Verruiming van openingstijden voor de horeca en meer evenementen in ons dorp. Zo maar een paar onderwerpen die in het Verkiezingsprogramma staan. Robin Hoogendijk (lijsttrekker) is er duidelijk over dat dadelijk een college moet komen dat van doorpakken weet en de inwoners daarbij vooraf betrekt. We kijken niet langer terug op een teleurstellende periode van pappen en nat houden, nee we kijken vooruit en weten dat het anders moet. Op 16 maart kan gestemd worden op Gemeentebelangen. Henk Koornneef en Ellis van Dam gaan ook voor deze raadsperiode en hebben Sander van Nieuwenhuizen en Rogier Lange als commissielid kunnen inwerken om dadelijk bij hen als raadslid aan te sluiten. Niet alleen zij maar nog meer leden willen die verandering zien en hebben zich aangesloten waarop dadelijk gestemd kan worden. Daar mogen we trots op zijn en heeft Hoogendijk er vertrouwen in dat dadelijk de kiezers op Gemeentebelangen gaat stemmen. Gemeentebelangen is er klaar voor en blijft scherp op de belangen van ons dorp, Putten!