Putten heeft weer een college

Coalitieakkoord: ‘En nu door!’
23 augustus 2022
Hoe is het met onze wethouder?
28 januari 2023
Coalitieakkoord: ‘En nu door!’
23 augustus 2022
Hoe is het met onze wethouder?
28 januari 2023
Putten heeft weer een college

PUTTEN heeft, als een van de laatste gemeente van Nederland, sinds maandagnacht weer een college. Na een lange vergadering konden Sander van Nieuwenhuizen (Gemeentebelangen), Bertus Cornelissen (ChristenUnie), Ewoud ‘t Jong (SGP) en Jim van den Hoorn (CDA) beëdigd worden als de vier wethouders die zich de komende jaren voor Putten gaan inzetten.

Omdat het collegeakkoord was ingebracht als een bespreekstuk voor de raad werd er urenlang gediscussieerd. Vooral Wij Putten en de VVD hadden veel vragen over het nieuwe akkoord en die moesten eerst beantwoord worden alvorens het coalitieakkoord in stemming werd gebracht. Uiteindelijk werd er vlak na middernacht over het coalitieakkoord gestemd. De leden van de vier coalitiepartijen Gemeentebelangen, de ChristenUnie, de SGP en het CDA stemden voor het akkoord en Wij Putten en de VVD stemden tegen het akkoord. Uiteraard zat de publieke tribune in de raadzaal vol met familieleden van de beoogde wethouders, maar naarmate de tijd verstreek vertrokken er steeds meer mensen.

Na de benoeming van de vier wethouders ontstond er bij de SGP een vacature in de raad. Die vacature wordt opgevuld door Kees de Goffau. De Goffau is zeker geen onbekende in de Puttense politiek. Nu kan het college aan de slag.

Herman Luitjes van Wij Putten gaf aan: ,,Wij zijn teleurgesteld en hadden als grootste partij graag meegedaan als coalitiepartij. Dat is ons niet gegund, omdat de SGP ons een loer heeft gedraaid. De nieuwe coalitie is niet de meest voor de hand liggende. De grootste partij is buitengesloten. Wij vinden dat de verkiezingsuitslag geweld is aan gedaan en daardoor zullen we de komende jaren nog meer vervreemden van de inwoners. Een combinatie met alle christelijke partijen in de coalitie is geen goede afspiegeling van onze maatschappij. Christelijke thema’s zullen politieke thema’s worden en er is al genoeg polarisatie in de samenleving. Putten is hier niet bij gebaat. Maar de verhoudingen zijn op scherp gezet. Dat geldt in ieder geval voor Wij Putten. Dingen lopen zoals ze lopen en Wij Putten zet de knop om. Wij zullen vanuit de oppositie het belang van Putten nastreven. De knop is om en wij gaan het belang van Putten dienen.”

Albert de Bruin van de VVD schetst nog eens het proces vanaf de verkiezingen tot aan de benoeming van het nieuwe college. ,,De verkiezingsuitslag bracht een aardverschuiving teweeg. De christelijke partijen verloren een zetel en de VVD boekte een enorme winst van drie zetels. Na een formatieproces van negentien ontmoetingen en zeventig kopjes koffie lag er een coalitieakkoord. Totdat we een telefoontje kregen van de SGP. Zij trokken de stekker eruit vanwege het ontbreken van chemie. Dit was een totale verrassing die we niet zagen aankomen. De nieuwe coalitie is geen goede afspiegeling van de verkiezingsuitslag. Maar we gaan het er de komende vier jaar mee doen. En nu door. Wij zullen ieder voorstel goed bekijken en als een voorstel goed is voor onze inwoners dan zullen wij altijd voor stemmen.”