Voorstel ruimere horeca- en terrastijden in Putten

ALV op unieke locatie
25 juni 2023
Kerstmis groet 🎄
24 december 2023
ALV op unieke locatie
25 juni 2023
Kerstmis groet 🎄
24 december 2023

Gemeentebelangen Putten wil een leuker, bruisend en levendiger centrum met ruimte voor hoogwaardige horeca met terrassen voor alle leeftijdsgroepen.

Donderdag stemmen we voor ruimere openingstijden.

De ervaring leert dat spreiding van sluitingstijden in de nachtelijke uren overlast kan voorkomen.

 

https://www.puttensezaken.nl/nieuws/voorstel-ruimere-horeca-en-terrastijden-in-putten

 

Voorstel ruimere horeca- en terrastijden in Putten. 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Putten stelt de gemeenteraad voor om de openingstijden van de horeca te verruimen van 01.00 uur naar 04.00 uur.

Ook stelt het college voor de openingstijden van terrassen standaard uit te breiden van 23.00 tot 01.00 uur

Als de raad instemt met het voorstel, sluiten de nieuwe openingstijden aan op die van de gemeenten Ermelo en Harderwijk.

De langere openingstijden geeft Puttense horecaondernemers de mogelijkheid om te kunnen concurreren met de horeca in de andere gemeenten. Het college hoopt dat Puttense jongeren mede door dit besluit vaker kiezen voor horeca in eigen dorp. Het is aan de ondernemers zelf om te kiezen of zij van deze mogelijkheid gebruik willen maken. De terrassen mochten al sinds de coronaperiode tot 01.00 uur open zijn, maar dat was mogelijk door tijdelijke ontheffingen.

De gemeenteraad behandelt op 21 december 2023 het voorstel voor de vierde en vijfde wijziging in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De ruimere openingstijden voor de horeca en terrassen maken hier deel van uit.