Bespreeknotitie ‘Wallenbergstraat’

13 december 2017
Vertraging bouwplan Rimpeler
9 januari 2018
13 december 2017
Vertraging bouwplan Rimpeler
9 januari 2018

In de raadsvergadering van 7 december 2017 heeft de fractie van Gemeentebelangen verzocht om agenderen van de ingekomen brief, namens 54 omwonenden, over de inbredingslocatie aan de Wallenbergstraat.

In dit ingekomen stuk staat een groot aantal vragen over:
-schoolaanbod
-veiligheid
-aanbod van groen
-parkeren
-woningen
-bestaande bebouwing
-omgeving
-communicatie
-invulling wijk Rimpeler
-beleid

Gemeentebelangen zou graag weten wat het antwoord is van het college op deze vragen.

Het college heeft haar voorkeur uitgesproken om permanent te gaan bouwen voor circa 30 kleine huishoudens.

Gemeentebelangen zou graag weten of het voorkeur van het college is gewijzigd met daarbij de argumentatie. Welk voorkeursscenario heeft het college voor haar plannen?

Gemeentebelangen zou graag weten waar we nu zitten qua procedures en het proces en vraagt zich af waarom hierover de afgelopen maanden geen informatie naar de commissie of raad is gegaan.

Naast de omwonenden die nu gereageerd hebben stelt Gemeentebelangen voor om de commissie uit te nodigen om opmerkingen en aandachtspunten aan het college mee te geven voor de verdere uitwerking van het plan ‘Wallenbergstraat’.