College overschrijdt budget; verbijstering bij Gemeentebelangen

Gemeentebelangen vraagt naar huidige status van Storteboom
5 maart 2021
Aftrap campagne gemeenteraadsverkiezingen 2022 (column)
22 maart 2021
Gemeentebelangen vraagt naar huidige status van Storteboom
5 maart 2021
Aftrap campagne gemeenteraadsverkiezingen 2022 (column)
22 maart 2021

Foto: Puttense Zaken

Tot grote verbijstering van Gemeentebelangen heeft het college de raad geïnformeerd dat het gestelde budget van 1,6 miljoen euro voor de herinrichting van het Fontanusplein en het Kerkplein niet toereikend blijkt.

Het college geeft aan dat de overschrijding onder andere te maken heeft met uitbreiding van het werkgebied. Een deel van de Kelnarijstraat, de passage tussen het gemeentehuis en De Aker, alsmede de Krommestraat zijn ook aangepakt. Daarnaast is extra in groen geïnvesteerd.

“Er is dus maar liefst 600.000 euro extra budget nodig voor de herinrichting van het Fontanusplein en het Kerkplein. Een overschrijding waarvoor het college eerst in overleg met de raad had moeten treden alvorens extra geld uit te geven”, vindt Van Dam, raadslid van Gemeentebelangen. “De raad is tussentijds niet bijgepraat over de uitbreiding van het werkgebied. Vorige maand hebben wij nog met elkaar gesproken over het beleids- en beheerplan openbare verlichting. Niets is er toen gezegd over de verlichting van de pleinen en de eventuele verwachting van hogere kosten. Er zijn voldoende momenten geweest om met elkaar in gesprek te gaan. Er is nu hoogstwaarschijnlijk geen weg meer terug en rekeningen zullen betaald moeten worden. Wij vinden deze gang van zaken ronduit beschamend. We hebben het hier immers over gemeenschapsgeld.”

“In juli 2019 heeft Gemeentebelangen de motie “Zuinig met geld voor herinrichting van het centrumplan” ingediend. In deze motie hebben wij gevraagd het centrumplan te versoberen in plaats van meer budget uit te trekken. Het uitvoeringsbudget van 3.725.000 euro vonden wij te fors voor de herinrichting van het Fontanusplein, Kerkplein en het kernwinkelgebied. Dit amendement werd verworpen. Wij hebben in juni 2020 ook een motie ingediend voor afstel van de herplaatsing van een brandweerhuisje aan de grote kerk (kosten 65.000 euro). Ook voor deze motie kregen we geen meerderheid. De gemeenteraad vond het niet noodzakelijk versoberingen in het plan aan te brengen”, aldus Van Dam. “We weten inmiddels dat dit college stelselmatig meer geld nodig heeft dan de beschikbaar gestelde kredieten. Denk aan de aanpassingen en/of verbouwing van de Harderwijkerstraat, het gemeentehuis, Stroud en de riolering. Iedere keer blijkt er veel meer extra geld nodig te zijn en zegt de portefeuillehouder steeds maar weer dat het goed komt en dat we vertrouwen moeten hebben.”

“Wij hebben geen enkel vertrouwen in de tweede fase; de herinrichting van het kernwinkelgebied. Dit wordt nu uitgesteld naar 2022 en zal dus direct vallen onder de verantwoordelijkheid van het nieuwe college. Wij zullen het huidige college dan ook vragen om herijking van fase twee. Dan zijn we in ieder geval tijdig geïnformeerd en kunnen we op voorhand kritische vragen stellen en wederom een motie indienen als dat noodzakelijk is.”

Gemeentebelangen vindt het, in tijden van forse bezuinigingen, niet uit te leggen aan de inwoners van Putten om dergelijke grote kostenoverschrijdingen te hebben. “We hebben recent ervaren dat de Zorggroep Noordwest-Veluwe haar samenwerking tot het verlenen van huishoudelijke hulp met onze gemeente heeft opgezegd. De kosten blijken simpelweg hoger dan de opbrengsten en er kon kennelijk geen geld bij om de zorg binnen Putten te waarborgen”, vervolgt Van Dam. “Wij vragen ons af wanneer de Zorggroep Noordwest-Veluwe voor het eerst aan de bel heeft getrokken, want ook van deze situatie was de raad niet op de hoogte.”

“Wij maken ons grote zorgen over de manier van besturen. Niet alleen WMO, maar ook de jeugdzorg is een enorme uitdaging. Wij hebben van inwoners schrijnende voorbeelden gehad als het gaat om de tekortgeschoten hulp. Voorbeelden waar je van wakker ligt als het jouw kind betreft. Wanneer gaan wij als raad nu eens duidelijk dit college ter verantwoording roepen en borgen dat er op een juiste manier met gemeenschapsgeld wordt omgegaan. Zo kan het gewoonweg niet doorgaan.”