Gemeentebelangen vraagt naar huidige status van Storteboom

Vragen over terugtrekken Zorggroep
1 maart 2021
Foto: Puttense Zaken
College overschrijdt budget; verbijstering bij Gemeentebelangen
19 maart 2021
Vragen over terugtrekken Zorggroep
1 maart 2021
Foto: Puttense Zaken
College overschrijdt budget; verbijstering bij Gemeentebelangen
19 maart 2021

​“Omwonenden van Storteboom Fresh BV ervaren steeds meer overlast en overwegen de gang naar de rechter. Ook hebben we vernomen dat Storteboom werkt aan een planwijziging”, aldus raadslid Van Dam van Gemeentebelangen.

“Het is de hoogste tijd dat het college een update geeft over de huidige gang van zaken.”
Van Dam vervolgt: “De buurt klaagt non-stop, bewoners gaan van het kastje naar de muur en iedereen wijst naar elkaar. Dit duurt te lang. Ondertussen gaat Storteboom door met haar overtredingen zonder dat er wordt opgetreden door de gemeente. Ik ben bang dat we in een soorgelijke situatie gaan komen als in Ermelo, waar omwonenden ook naar de rechter zijn gestapt voor de overlast van een eenden slachterij. De rechtbank besloot toen dat de gemeente wel had moeten optreden tegen het bedrijf. Dat is toch zonde van ieders geld.”

“Vorig jaar september hebben we een serie vragen gesteld over de voorgenomen uitbreiding en vergunningsaanvraag van de firma Storteboom. Inmiddels hebben we wel wat vervolgvragen. Vorig jaar werden we geïnformeerd over de ontvankelijkheid van de aanvraag. Storteboom werd gevraagd de aanvraag op een aantal punten aan te vullen. Zodra deze aanvullingen zijn ingediend geeft de Omgevingsdienst Noord-Veluwe advies op de vergunbaarheid van de aanvraag. Het uitgangspunt hierbij is dat uitbreiding van de capaciteit alleen mogelijk is als het bedrijf kan voldoen aan de geldende milieuwetten regelgeving. Wij willen weten of Storteboom inmiddels de gevraagde informatie heeft gegeven”, aldus Van Dam. “Naar aanleiding van het jaarlijkse controlebezoek is Storteboom eind september 2020 geïnformeerd over het voornemen om last onder dwangsom op te leggen voor het niet voldoen aan de geluidsnormen van de milieuvergunning. Hierop heeft het bedrijf een zienswijze ingediend. Wij zijn benieuwd naar de huidige status en of de gemeente uitzonderingen verleend heeft op de huidige vergunning. Wanneer gaat de gemeente over tot het opleggen van een dwangsom, als de uitkomst en prestatie met betrekking tot de geluidsnormen en milieuvergunning niet naar behoren zijn.”

Ook wil Gemeentebelangen weten hoe lang de gemeente toestaat dat een bedrijf niet aan de normen voldoet, alvorens er duidelijke sancties en handhaving volgen. Van Dam heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd om deze vragen schriftelijk te beantwoorden.