Column: Achterafkamertje

Persbericht
25 maart 2018
Putten is de weg kwijt!
30 mei 2018
Persbericht
25 maart 2018
Putten is de weg kwijt!
30 mei 2018

­

Na weken radiostilte in mijn mailbox: Wij Putten, ChristenUnie en SGP hebben een coalitieakkoord. De pers kon onder embargo alvast een kopie ontvangen van het coalitieakkoord. De oppositie partijen CDA en Gemeentebelangen moesten maar even wachten tot na de perspresentatie op maandag.

Het is nu zaterdag en ik ken de inhoud van het coalitieakkoord nog niet. Maar een ding kan ik alvast zeggen over het proces. Het collegeakkoord voor de komende vier jaar is dichtgetimmerd in een achterafkamertje. Kon u voor de verkiezingen nog uw suggesties of ideeën mailen. Na de verkiezingen zaten de partijen aan de onderhandelingstafel niet meer op uw ideeën te wachten.

Het kan ook anders. In steeds meer gemeenten wordt gekozen voor raadsbrede aanpak, waar in een open proces zoveel mogelijk maatregelen door zoveel mogelijk partijen worden gedragen. Oók door de oppositie, de maatschappelijke groeperingen en burgers. Daar is helaas niet voor gekozen en dat is naar mijn idee een gemiste kans. Want het had de keuzes voor het te voeren beleid transparant gemaakt. Wat uiteindelijk het maatschappelijk draagvlak vergroot. Het had ook de tegenstelingen in de politiek tussen coalitie en oppositie verkleind. In plaats van bij de coalitie op de bagagedrager, samen aan het stuur.

Plaatsnemen op de bagagedrager heeft één voordeel. U weet over vier jaar in ieder geval welke partijen u kunt afrekenen op de behaalde resultaten zoals bijvoorbeeld het bouwen van voldoende woningen en het verbeteren van de verkeersveiligheid.