Persbericht

VerkiezingsWINactie
13 februari 2018
Column: Achterafkamertje
10 mei 2018
VerkiezingsWINactie
13 februari 2018
Column: Achterafkamertje
10 mei 2018

🔴Persbericht:

Van de #lijsttrekker van #WijPutten is bericht ontvangen dat hij komende week met alle #politiekepartijen een informatief gesprek wil hebben over het #formeren van een #coalitie. Een afvaardiging van #Gemeentebelangen gaat graag met de lijsttrekker hierover in gesprek. De uitslag van de #verkiezingen, de #verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen en een sterk college zijn onderwerpen die wij graag ook met hem bespreken.

Namens #bestuur en #fractie van #Gemeentebelangen

#Robin Hoogendijk
#Lijsttrekker