De laatste loodjes…

Gemeentebelangen stelt vragen over parkeren t.h.v. de Vrouw van Putten
9 oktober 2016
Verbouwing gemeentehuis
7 november 2016
Gemeentebelangen stelt vragen over parkeren t.h.v. de Vrouw van Putten
9 oktober 2016
Verbouwing gemeentehuis
7 november 2016

De laatste loodjes wegen het zwaarst, dat gaat zeker gelden voor de laatste 16 maanden van deze coalitieperiode.

Een tweede kans voor Wij Putten, CU en SGP om nu echt waar te maken, u weet wel, het coalitieakkoord met de titel ‘Samen doen’. Dat lukte niet tijdens de coalitieperiode 2010-2014 om afspraken die in het akkoord vastgelegd werd na te komen. Zou het dan nu wel lukken?

Wij Putten, CU en SGP kregen opnieuw het vertrouwen van de meerderheid van de Puttense stemmers en hierdoor kreeg dit college een tweede kans. Henri Luitjes, formateur schreef in het coalitieakkoord dat zij hadden afgesproken dat het college elk jaar aan de gemeenteraad uitlegt welk beleid het had uitgevoerd. Daarnaast zou deze drie fracties elk jaar met elkaar in maart kijken of hun samenwerking met elkaar goed zou lopen. Henri Luitjes zou voorzitter zijn van dit gesprek en zijn betrokkenheid bij de coalitie zou niet ophouden nadat dit college zijn werk was begonnen. Deze afspraak maakte Henri Luitjes en zette daarvoor zijn handtekening.

Ook al loopt de coalitieperiode in 2018 pas af, ik kan niet anders vaststellen dat het voor de tweede keer de coalitie niet is gelukt om dit akkoord, de toezeggingen aan de Puttense gemeenschap, na te komen. Wil je dan als coalitie opteren naar een derde kans om je beloften na te komen? Ik denk dat deze coalitie de knopen nu al moet gaan tellen en gewoon nu moet zeggen, het is weer niet gelukt. Zij zitten de laatste 16 maanden uit en houden er dan mee op.

Dat geldt dan zeker voor de ex-formateur. Er gaan nu al de hardnekkige geruchten de ronde dat Henri Luitjes gaat stoppen. Als dat zo is, dan heb ik daarvoor respect dat als je opnieuw niet aan je beloftes kunt houden je de conclusie moet dat je moet stoppen. Dat verdient dan respect. En niet zoals nu, dit uitgebluste college en coalitie gewoon blijft zitten, dat kostte wat het kost de eindstreep wil halen, en dan later dan stopt.

Let op, dadelijk vertrekt er 1 wethouder, dan de volgende en dan de volgende, gevolgd door een aantal raadsleden binnen de huidige coalitie, en allemaal zijn ze moe en uitgeblust. Weet, GB staat in de startblokken om de puinhopen van 8 jaar Wij Putten, CU en SGP op te vegen en te gaan bouwen aan Putten.

Doet u mee?

Robin Hoogendijk