Gemeentebelangen stelt vragen over parkeren t.h.v. de Vrouw van Putten

Behelpen op de Waterweg!
9 september 2016
De laatste loodjes…
7 november 2016
Behelpen op de Waterweg!
9 september 2016
De laatste loodjes…
7 november 2016

Gemeentebelangen vindt dat het parkeren van motorvoertuigen ter hoogte van het monument ‘Vrouw van Putten’ niet nodig. Er is in de nabijheid voldoende parkeerplaatsen. Aan het college is gevraagd om het parkeren ter hoogte van ons monument te ontmoedigen.

En stelt de volgende vragen:

  1. Op de weg voor het monument ‘Vrouw van Putten’ wordt vaak geparkeerd. Dit terwijl er in de nabijheid voldoende parkeerplaatsen zijn. Is het college hiervan op de hoogte?
  2. Is het college ook van mening dat het niet wenselijk is om voor dit monument te parkeren?
  3. Is het college in staat om een parkeerverbod ter hoogte van dit monument op te leggen?
  4. Wil het college een parkeerverbod ter hoogte van dit monument opleggen, en zo ja, wanneer?
  5. Wil het college geen parkeerverbod ter hoogte van dit monument opleggen, wat is/zijn de reden(en) om dit niet te doen?