Een passende woning voor iedereen

Gemeentebelangen bezoekt Storteboom
15 oktober 2018
Afsluiting vrachtverkeer Stationstraat
15 december 2018
Gemeentebelangen bezoekt Storteboom
15 oktober 2018
Afsluiting vrachtverkeer Stationstraat
15 december 2018

Een passende woning voor iedereen

Op 22 november jl heeft het college een discussie avond georganiseerd over de huisvesting van arbeidsmigranten. Een aantal bedrijven in Putten heeft arbeidsmigranten aan het werk. Puttense bedrijven hebben arbeidsmigranten nodig omdat zij werk verrichten waar geen lokale werknemers voor te vinden zijn. Vaak gaat het ook om seizoenswerk en verblijven de medewerkers uit Oost-Europa hier enkele maanden.

Op dit moment is er een camping op de Kolthoorn, waar maximaal 150 arbeidsmigranten gehuisvest zijn. Het Puttense college heeft regionaal afgesproken in totaal 300 arbeidsmigranten in Putten te huisvesten. De bedrijven die gebruik maken van arbeidsmigranten, dringen aan op nog een extra locatie. Overigens is onduidelijk of deze circa 300 arbeidsmigranten ook allemaal in Putten werkzaam zijn. Wij hebben het gevoel dat dit laatste niet het geval is.

Vorig jaar ontstond er nog veel onrust, toen bleek dat er serieuze gesprekken waren geweest tussen het college en Fides uitzendgroep over de huisvesting van een grote groep mensen aan de Voorthuizerstraat. Zonder dat de raad of de omwonenden hierbij betrokken waren. De discussie van 22 november jl, de brede maatschappelijke discussie over de huisvesting van arbeidsmigranten ligt dus extra ‘gevoelig’. Niet in de laatste plaats omdat we dit niet los kunnen zien van de krapte op onze woningmarkt . Niet alleen is er behoefte aan woonruimte voor arbeidsmigranten, maar ook onze eigen inwoners hebben geen plek om te wonen.

Het woningbouwprogramma laat ondertussen op zich wachten, ook al wordt de woonwijk Rimpeler binnenkort gebouwd. Met de bouw van de woningen in Rimpeler en de locaties aan de Wallenbergstraat en Matchpoint wordt het tekort aan goedkope woningen niet opgelost. Ondertussen blijft het stil aan de overkant. Wel wordt er vanuit de coalitie af en toe luchtballonnetjes opgelaten over hoogbouw. Wat Gemeentebelangen overigens niet vindt passen bij ons dorpskarakter. Maar concreet worden de plannen voor nieuwe woningbouw niet.

Hopelijk komt het college dit jaar nog met een concreet plan voor woningbouw. Want wat ons betreft geven wij voorrang aan het bouwen van goedkopere woningen in Putten. Denk aan bijvoorbeeld Putten Zuid, waar wij na de verkiezingen gek genoeg weinig meer van horen. Ook willen wij dat er met voorrang een oplossing komt voor Puttenaren in nood. Als het college tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten prioriteit geeft, kunnen ze toch ook voor onze eigen inwoners zonder woning met een voorstel komen voor tijdelijke huisvesting?