Gemeentebelangen bezoekt Husselerveld en Bijsteren

Precariobelasting: dus lastenverlichting voor onze burgers?
22 december 2016
Husselerveld en Bijsteren weer een stukje veiliger.
22 januari 2017
Precariobelasting: dus lastenverlichting voor onze burgers?
22 december 2016
Husselerveld en Bijsteren weer een stukje veiliger.
22 januari 2017

Afgelopen weekend bezocht Gemeentebelangen de wijken Husselerveld en Bijsteren. Er werd o.a. gekeken naar de veiligheid en bereikbaarheid van beide wijken.

De afvoer van het regenwater vanuit de wijk Husselerveld die uitkomt op de sloot die ligt aan Bouwmeestersgoed, evenwijdig aan het fietspad Kraakweg(getje) werd bekeken. Daarbij viel op dat niet alle afvoerpijpen met traliewerk waren voorzien. Spelende kinderen kunnen met gemak deze afvoerpijpen binnengaan met alle gevolgen van dien.

De fractie van Gemeentebelangen heeft aan het college van burgemeester en wethouders hierover een bericht gestuurd, vragen gesteld en verzocht om maatregelen te nemen.