Precariobelasting: dus lastenverlichting voor onze burgers?

Bosbad krijgt wildwaterbaan
4 december 2016
Gemeentebelangen bezoekt Husselerveld en Bijsteren
12 januari 2017
Bosbad krijgt wildwaterbaan
4 december 2016
Gemeentebelangen bezoekt Husselerveld en Bijsteren
12 januari 2017

Gemeenten heffen steeds vaker precariobelasting als vergoeding voor het gebruik van openbare grond. De precariobelasting wordt specifiek geheven voor het plaatsen van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Voorbeelden van belaste voorwerpen zijn kabels en leidingen, terrassen, bouwmaterialen, zonneschermen, luifels, lichtreclames en vlaggen. Bedrijven verhogen hun tarieven van alle gebruikers om deze belasting te betalen. In feite betalen de burgers direct of indirect hieraan mee. Dit is een flinke lastenverzwaring. Onze burgers blijven meebetalen ook al zou de gemeente Putten ervoor kiezen om geen precariobelasting te betalen.

Gemeentebelangen zou graag zien dat na de aftrek van de kosten de inkomsten van deze precariobelasting rechtstreeks terugvloeit naar alle burgers in Putten. Met andere woorden, een lastenverlichting voor alle Puttense burgers. Inmiddels heeft de fractie van Gemeentebelangen hierover vragen aan het college gesteld.