Gemeentebelangen stelt vragen aan het college over het storten van tuinafval

Natuur wint van woningen Husselersteeg/Putterbrink
14 februari 2020
Column: Mondige Burgers
4 november 2020
Natuur wint van woningen Husselersteeg/Putterbrink
14 februari 2020
Column: Mondige Burgers
4 november 2020

Gemeentebelangen stelt vragen aan het college over het storten van tuinafval

‘Gaat het college voortaan controleren op identiteit bij afvalbrengstation?’, ‘Heeft de wethouder echt de verwachting dat afvaltoerisme nauwelijks plaatsvindt?’en ‘Is het niet te vroeg om nu al te besluiten om vanaf januari voor tuinafval te betalen?’ zijn de vragen die Gemeentebelangen onlangs aan het college heeft gesteld.

“In De Stentor van 16 juli stond een artikel waarin stond te lezen dat de wethouder in het duister tast over de herkomst van de grote hoeveelheid tuinafval. Hij noemt dit opmerkelijk en zegt dat dit nu wordt onderzocht. Vervolgens wordt in het artikel toegelicht dat het wel heel erg makkelijk was voor journalisten, niet Puttenaren, om een aanhangwagen vol met tuinafval weg te brengen. Zij hadden gesproken met de medewerkers van het brengstation die hen vriendelijk en behulpzaam te woord stonden en ervoor zorgden dat hun tuinafval op de juiste wijze werd gestort. Geen slagboom, geen pasjes, geen identiteitsbewijs, geen weegbrug, geen factuur en binnen vijf minuten was het tuinafval gelost. In datzelfde artikel geeft de wethouder aan dat hij er niet vanuit gaat dat er sprake is van afvaltoerisme”, legt Hoogendijk van Gemeentebelangen uit. “De gemeente Putten zamelt huishoudelijk en overig afval in dat afkomstig is van de eigen inwoners. Het is niet toegestaan dat de gemeente Putten bedrijfsafval inzamelt. In Nijkerk, Barneveld en Ermelo wordt verschillend omgegaan met het in rekening brengen van inlevering van tuinafval. Barneveld is gratis, Nijkerk grotendeels met uitzondering van grond en zoden en in Ermelo kan snoeiafval (zonder blad) gratis worden aangeboden en voor het overige tuinafval moet worden betaald met een minimum brengtarief van 12 euro.”

“Het valt niet uit te sluiten dat de enorme hoeveelheid tuinafval die wordt gestort bij het afvalbrengstation in Putten is ontstaan door afvaltoerisme. Dit wordt nu uitgezocht. Daarom vinden wij het te vroeg om nu al een besluit te nemen over het verhogen van de tarieven voor het inzamelen van afval per 1 januari. Daarom hebben we vragen aan het college hierover gesteld”, aldus Hoogendijk.

“Afval scheiden levert veel op als we dit apart inzamelen en daardoor een groot deel hiervan weer kunnen hergebruiken. Dat bespaart ook weer nieuwe grondstoffen, energie en geld. Gemeentebelangen is er dan ook een groot voorstander van om afval te blijven scheiden om het te kunnen hergebruiken. Gemeentebelangen is er tegen om voor het inzamelen van afval de tarieven nu al te verhogen. Waarom? Laten we eerst maar eens onderzoeken hoe het kan dat er zoveel tuinafval wordt ingezameld. Afvaltoerisme wordt vermoed. Mocht het zo zijn dat het loont dat mensen naar Putten komen om hun afval af te geven, dan moet hier tegen worden opgetreden. Te gek voor woorden dat Puttenaren hiervoor extra zouden moeten betalen.”