Gemeentebelangen stelt vragen over verkeersveiligheid:

Blanco cheque voor verbouw gemeentehuis
8 juli 2018
Bezoek archeologische locatie op Rimpeler
11 oktober 2018
Blanco cheque voor verbouw gemeentehuis
8 juli 2018
Bezoek archeologische locatie op Rimpeler
11 oktober 2018

Gemeentebelangen stelt vragen over verkeersveiligheid:

In het landelijk onderzoek geven de scholen aan dat problemen ontstaan door foutparkeren, drukte op de toegangswegen, te hard rijden en onoverzichtelijke situaties.

Een oplossing is het verhogen van de verkeersveiligheid rond scholen. Een andere maatregel is er voor zorgen dat ouders hun kinderen vaker op de fiets naar school laten gaan.

Gemeentebelangen wil van het college weten of de verkeersveiligheid op orde is? Welke knelpunten zijn er bekend? Welke maatregelen kunnen genomen worden rond scholen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Bijvoorbeeld door de weginrichting rond scholen te veranderen of door het aanleggen van kiss & ride plekken. Is er met scholen overleg met de afdeling handhaving of zij behoefte hebben aan extra toezicht tijdens haal en breng tijden. Is het mogelijk om de verkeerssituatie rond scholen verder te verbeteren door het nemen van verkeersmaatregelen?

Naast de omgeving rond de school, worden fietsroutes van en naar de scholen vaak als onveilig ervaren. Vooral de provincialeweg en de Harderwijkerstraat zijn moeilijk door jonge kinderen op een veilige plek over te steken door de onoverzichtelijke situaties. Een in het oog springend voorbeeld vinden wij de hoek Dorpsstraat, fietstunnel en Stationsstraat. Is bekend of ouders hun kinderen niet met de fiets naar school laten gaan omdat zij de fietsroutes onveilig vinden? Kan het college aangeven welke knelpunten bekend zijn? Ook wil Gemeentebelangen weten of er maatregelen genomen kunnen worden om eventueel de verkeersveiligheid verder te borgen.