Gemeentebelangen vraagt om een lachgasverbod in Putten

Aftrap campagne gemeenteraadsverkiezingen 2022 (column)
22 maart 2021
Gemeentebelangen wil de onderste steen boven krijgen over de Husselsesteeg
12 april 2021
Aftrap campagne gemeenteraadsverkiezingen 2022 (column)
22 maart 2021
Gemeentebelangen wil de onderste steen boven krijgen over de Husselsesteeg
12 april 2021

Gemeentebelangen vraagt om een lachgasverbod in Putten

Gemeentebelangen wil een verbod op het gebruik van lachgas in de openbare ruimte of het in bezit hebben van lachgaspatronen in de openbare ruimte laten opnemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Tijdens de raadsvergadering van 29 oktober 2020 diende Gemeentebelangen hier een motie voor in.

“We hebben de motie ingetrokken, omdat de burgemeester vertelde dat er op zeer korte termijn een landelijk verbod van kracht zou worden. Hij gaf toen aan dat er in Putten geen signalen bekend waren dat er recreatief lachgasgebruik zou plaatsvinden”, vertelt fractievoorzitter Hoogendijk. “Die mening van de burgemeester deelt Gemeentebelangen overigens niet. Wij hebben meer signalen ontvangen dat er door jongeren wel degelijk lachgas wordt gebruikt.”

“Omdat er maar geen landelijk verbod komt, hebben intussen 184 van de 352 gemeenten een lachgasverbod ingesteld. Wij willen dat er in de APV alsnog een lachgasverbod wordt opgenomen. Dat zorgt er namelijk voor dat er direct opgetreden kan worden als geconstateerd wordt dat er lachgas binnen de openbare ruimte wordt gebruikt. Zonder dit verbod op te nemen in de APV kan er niet opgetreden worden”, aldus Hoogendijk.

“Wij voelen ons steeds meer gesteund dat dit verbod er wel moet komen. Cardiologen deden de afgelopen week een oproep om het gebruik van lachgas binnen de openbare ruimte te verbieden. Zij sloegen ook alarm, omdat er een flinke toename van hartinfarcten en trombose is onder twintigers na (overmatig) lachgasgebruik.”

Hoogendijk vervolgt: “Daarom zijn we in de pen geklommen en hebben hierover een aantal vragen aan het college gesteld. Zo willen we weten of het college zich kan vinden in de oproep van cardiologen om een lachgasverbod in de APV op te nemen en of het college ook van mening dat je pas tegen het lachgasgebruik kunt optreden als hiervoor in de APV een verbodsbepaling is opgesteld. Verder willen we graag weten of het college voornemens is om nu zo snel mogelijk met een voorstel richting de gemeenteraad te komen om de APV hierop aan te passen en welke tekst kan worden gebruikt om het lachgasverbod in de APV vast te stellen.”

Zodra de beantwoording op deze vragen binnen is zal dat op de website van Puttense Zaken worden gepubliceerd.