Gemeentebelangen wil de onderste steen boven krijgen over de Husselsesteeg

Gemeentebelangen vraagt om een lachgasverbod in Putten
29 maart 2021
‘Hoe gaat het met de voortgang van de woningbouw in Putten?
23 mei 2021
Gemeentebelangen vraagt om een lachgasverbod in Putten
29 maart 2021
‘Hoe gaat het met de voortgang van de woningbouw in Putten?
23 mei 2021

Gemeentebelangen wil de onderste steen boven krijgen over de Husselsesteeg

Gemeentebelangen heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld over de ruimtelijke ontwikkelingen in het natuurgebied de Putterbrink-Husselsesteeg. “Wij willen verrommeling van dit gebied graag tegenhouden”, legt commissielid Van Nieuwenhuizen uit.

‘De afgelopen tijd zijn er verschillende nieuwe ontwikkelingen voorbij gekomen in een van onze belangrijkste en waardevolle gebieden, de Putterbrink-Husselsesteeg’

“Vorig jaar wilde het college hier nog een nieuwe woonwijk bouwen, maar dit stuitte op fel verzet van onze inwoners. Gemeentebelangen diende toen samen met het CDA, ChristenUnie en de SGP een amendement ‘Putten-zuid: vooruit!’ in”, aldus Van Nieuwenhuizen. “Dit amendement is raadsbreed aangenomen, waarbij ervoor gekozen is om snel op Putten-zuid te gaan bouwen en het unieke natuurgebiedje Putterbrink-Husselsesteeg met rust te laten. Toch staan er nu opnieuw ontwikkelingen op stapel en de fractie van Gemeentebelangen vraagt zich af wanneer het ophoudt met nieuwbouw in dit unieke natuurgebied? Daarom heeft de fractie schriftelijke vragen gesteld aan het college om daar de onderste steen voor boven te krijgen.”

Van Nieuwenhuzien vrvolgt: “Het verbaast ons dat er nu alsnog allerlei bouwplannen op handen zijn rond de Putterbrink-Husselsesteeg. Zo heeft het college al ingestemd om het voormalige recreatiepark Hillary om te vormen tot een woonwijk. Dat zal binnenkort aan de gemeenteraad worden voorgelegd voor een besluit. Daarnaast ligt er een verzoek om het akkerland erachter vol te leggen met hectares zonnepanelen. Wat onze fractie betreft is de grens bereikt met ontwikkelingen in dit prachtige natuurgebied. De bijzondere planten en dieren lijden eronder en stukje bij beetje verdwijnt dit geliefde wandelgebied. Wij vragen ons ondertussen af welke plannen er nog meer op stapel staan in dit gebied.”

De fractie van Gemeentebelangen wil dan ook weten wat er nog meer voor (bouw)plannen bekend zijn bij het college in dit natuurgebied en of het college toch nog de gronden die de gemeente in eigendom heeft vol gaat bouwen met (flex-)woningen. Ook wordt er gevraagd of er al woningbouwafspraken zijn gemaakt met de nertsenhouderij die binnenkort moet stoppen. Gemeentebelangen zou graag zien dat het college zijn volle aandacht heeft bij het snel ontwikkelen van Putten-Zuid in plaats van verder te rommelen in dit unieke gebied aan de rand van Putten.