Gemeentebelangen wil dat de voorrangsregeling voor statushouders wordt geschrapt

Hoe gaat het met de burgerparticipatie?
13 februari 2019
Achterstand in woningbouw
27 mei 2019
Hoe gaat het met de burgerparticipatie?
13 februari 2019
Achterstand in woningbouw
27 mei 2019

Gemeentebelangen: ‘Statushouders geen voorrang meer op een woning in de gemeente Putten’

De feiten
Vooral vanuit Syrië en Eritrea komen vluchtelingen naar Nederland. Zij krijgen een tijdelijke opvangplek in een asielzoekerscentrum. Als het asiel wordt toegewezen, krijgen migranten een verblijfsvergunning. Ze zijn dan statushouders. Iedere gemeente is verplicht woonruimte te bieden aan een aantal statushouders. Hoeveel dat er zijn, wordt bepaald door het Rijk en is afhankelijk van het aantal inwoners.

Wachtlijsten voor een woning in de gemeente Putten
Statushouders worden in Putten met voorrang gehuisvest door de woningbouwstichting. In andere plaatsen waar voldoende woningen zijn, levert dat geen problemen op. Maar in Putten zijn de wachtlijsten voor een huurwoning lang en naast de statushouders zijn er ook veel Puttenaren die woonruimte zoeken. Er zijn Puttenaren die al jarenlang op de wachtlijst staan voor een woning. Sommigen hebben, vaak noodgedwongen, hun toevlucht gezocht op een vakantiepark waar zij illegaal wonen. Een statushouder wordt met de hoogste urgentie gehuisvest en heeft nu veel sneller een woning in Putten en dáár wil Gemeentebelangen vanaf.

Oplossing meer huizen bouwwen
De beste oplossing voor het woningtekort, is zo snel mogelijk nieuwe huizen bouwen. Wat Gemeentebelangen betreft beginnen we morgen aan Putten-Zuid. Dat wil de huidige coalitie niet, die wil eerst nog eens goed nadenken of er nog andere woningbouwplekken geschikt zijn. Gemeentebelangen verwacht niet dat deze coalitie in staat is om de woningbouw komende jaren te versnellen. Wij Putten roept wel: “bouwen, bouwen, bouwen”, maar zelfs de in het coalitieakkoord beloofde 100 woningen per jaar, wordt nog steeds niet gehaald. Het woning tekort en de wachtlijsten blijven dus nog wel even.

Huisvestingsverordening
In Putten is inmiddels een wachtlijst van ongeveer 7 jaar voor een sociale huurwoning. In de huidige huisvestingsverordening van Putten worden twee groepen met urgentie onderscheiden. Helemaal vooraan in de rij staan statushouders. Vervolgens zijn er Puttenaren in het bezit van een urgentieverklaring. Daarna volgen alle overige woningzoekenden. Gemeentebelangen wil het huidige systeem aanpassen. Gekeken moet worden naar de persoonlijke situatie, om te bepalen wie urgentie krijgt. Tijdelijke huisvesting kan voor statushouders dan een oplossing zijn tot ze aan de beurt zijn voor een reguliere woning. Gezinnen van statushouders met jonge kinderen, blijven wat ons betreft natuurlijk wel urgent.

Urgentie statushouder geen automatisme
Een systeem waarin niet iedere statushouder automatisch urgent is, is naar onze mening wel zo eerlijk voor andere woningzoekenden die al jaren op een wachtlijst staan en andere Puttenaren met urgentie zoals personen die in blijf-van-mijn-lijfhuizen verblijven en woningzoekenden die mantelzorg verlenen of ontvangen.

Gelijkheid
Gemeentebelangen vindt het vreemd dat andere partijen in de raadsvergadering van 7 maart jl. tijdelijke huisvesting voor groepen statushouders onbespreekbaar vinden, waardoor statushouders voorrang houden op andere (urgente) gevallen. Verbazing is er vooral ook omdat in 2016 het college nog aangaf voor de langere termijn te onderzoeken of leegstaande (overheids)gebouwen zijn in te zetten voor de tijdelijke huisvesting van statushouders. Ook zou in 2016 het college gaan kijken of statushouders kunnen worden ondergebracht in tijdelijke prefab woningen, woonunits en dergelijke. Wij hopen dat de andere partijen zich bij de komende herziening van de huisvestingsverordening nog eens achter de oren krabben zodat gelijkheid ontstaat voor alle woningzoekenden.