Achterstand in woningbouw

Gemeentebelangen wil dat de voorrangsregeling voor statushouders wordt geschrapt
7 maart 2019
Zorgen voor meer gezelligheid in Putten
1 februari 2020
Gemeentebelangen wil dat de voorrangsregeling voor statushouders wordt geschrapt
7 maart 2019
Zorgen voor meer gezelligheid in Putten
1 februari 2020

De gemeente Putten heeft de afgelopen jaren minder woningen gebouwd dan gepland. Op 1 januari 2019 liepen we 57 woningen achter op de planning. Inmiddels zijn we al weer halverwege het jaar en er zitten weinig woningen in de planning. Als we de lijn doorzetten naar eind van dit jaar, kan het tekort oplopen tot meer dan 100 woningen. Concreet betekent dat onze jongeren en gezinnen geen woning kunnen vinden en naar buiten Putten verhuizen. Terwijl er niets op tegen is, er is geen wet of provinciale regel die het verbiedt, om net als in 2013 voor te lopen op de planning.

Woningbouwplannen

De woningbouw afspraken lopen van 2013 tot en met 2024. In deze periode zouden oorspronkelijk 913 woningen worden gebouwd, dat is ongeveer 80 woningen per jaar. In het coalitie akkoord staat dat vanaf 2019 tot en met 2024 gemiddeld 100, in plaats van gemiddeld 80, woningen per jaar gebouwd worden. Een eerlijke uitleg van deze ambitie is dat er in de komende 6 jaar, 20 woningen per jaar extra worden gebouwd. Dat betekent dat de ambitie omhoog gaat van de huidige 913 (+120) naar in totaal 1033 woningen in de periode 2013 tot en met 2024 (zie overzicht).

  Coalitieakkoord

WIJ-Putten, SGP, CU

Toegevoegde woningen Teveel/ Tekort per jaar
2013 70 131 +61
2014 70 44 -26
2015 70 71 +1
2016 [1] 70 28 -42
2017 [2] 80 87 +7
2018 [3] 80 22 -58
2019 [4] 100
2020 100
2021 100
2022 100
2023 100
2024 93
       
Totaal 1033 383 -57

[1] Raadsbrief 2016
[2] Raadsbrief 2017
[3] Raadsbrief 2018
[4] Raadsbrief 2019

Politiek en statistiek, een perfect koppel

Inmiddels weten we dat deze coalitie zijn eigen rekenmethode heeft. In de laatste raadsbrief wordt gesproken over 983 woningen[4], in plaats van de 1033 beloofde woningen (in de periode 2013 tot en met 2024). Dat zijn gemiddeld geen 100 woningen per jaar, maar slechts zo’n 90 woningen per jaar. Er zijn drie soorten leugens: leugens, verdomde leugens en statistieken (citaat Benjamin Disrael).

Behoud groene karakter Putten en burgerparticipatie

Onder druk van het woningtekort, wil deze coalitie meer woningen bouwen binnen de bebouwde kom. Onze partij is daar kritisch over. Gemeentebelangen wil wel extra woningen bouwen, maar niet dat onze speeltuinen, schoolpleinen en grasveldjes volgebouwd worden. Deze plekken zijn belangrijk voor jongeren om te bewegen, zodat jongeren bijvoorbeeld een plek houden om te voetballen. Ook zorgt groen voor een prettige woonomgeving en draagt het bij aan de klimaatdoelen (tegengaan hitte-stress en ruimte voor wateropvang bij hoosbuien). Ook zijn wij geen voorstander van hoogbouw, zoals sommige partijen willen. Gemeentebelangen wil het dorpse karakter van Putten behouden.

Bovendien moet er voor omwonenden en bedrijven ruimte zijn om in te spreken en plannen aan te passen. Ook hebben omwonenden en bedrijven het recht om, als ze het niet eens zijn met de plannen, bezwaar te maken. Dit alles kan leiden tot vertraging of het wijzigen van plannen. Waardoor het allerminst zeker is dat de nu geplande locaties binnen de bebouwde kom snel gerealiseerd worden.

Gemeentebelangen wil een nieuwe uitbreidingswijk

Wij willen dat er zo snel mogelijk aan de rand van Putten een nieuwe woonwijk komt, waar in ieder geval ruimte is voor ongeveer 1000 woningen. Zodat we ook na 2024 verzekerd zijn van voldoende woningbouwlocaties. We willen op tijd beginnen met de voorbereiding, ook om ruimte te geven aan burgerparticipatie. In planningslijstjes van papier kunnen onze jongeren en gezinnen niet wonen. Het is zaak snel van plan tot uitvoering te komen.