Persbericht n.a.v. de verkiezingsuitslag

Kiezers bedankt!
17 maart 2022
Collegevragen over capaciteit politie
29 maart 2022
Kiezers bedankt!
17 maart 2022
Collegevragen over capaciteit politie
29 maart 2022


De gemeenteraadsverkiezingen 2022 zitten er weer op en de stemmen zijn herteld nadat geconstateerd was dat niet alle stemmen goed geteld waren. Op 1 stem na grijpt Gemeentebelangen naast de restzetel. Met drie van de negentien raadszetels gaat Gemeentebelangen de komende raadsperiode in als tweede grootste politieke partij. Ook al deed VVD weer mee met deze verkiezingen, het aantal uitgebrachte stemmen op Gemeentebelangen was hoger dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Gemeentebelangen gaat graag in overleg met de politieke partijen om een coalitie te vormen om daarmee recht te doen aan deze verkiezingsuitslag. Daarmee ook recht te doen aan de kiezers die samen gekozen hebben voor de verandering die onze gemeente hard nodig heeft.

Robin Hoogendijk
lijsttrekker Gemeentebelangen Putten