Collegevragen over capaciteit politie

Persbericht n.a.v. de verkiezingsuitslag
21 maart 2022
Robin Hoogendijk, roept andere partijen op om te stoppen met ‘het uiten van onjuistheden en het in diskrediet brengen van betrokkenen’.
2 juli 2022
Persbericht n.a.v. de verkiezingsuitslag
21 maart 2022
Robin Hoogendijk, roept andere partijen op om te stoppen met ‘het uiten van onjuistheden en het in diskrediet brengen van betrokkenen’.
2 juli 2022

PUTTEN Gemeentebelangen stelde onlangs vragen aan het college over de capaciteit van de politie en boa’s.

,,Eindelijk kunnen we, ook in onze gemeente, weer evenementen gaan houden en zoals het er naar uitziet ook weer invulling geven aan Koningsnacht en Koningsdag. Echter, bereiken ons via de media signalen dat er onvoldoende capaciteit is bij de politie en boa’s”, legt Hoogendijk van Gemeentebelangen uit. ,,Er wordt zelfs aangegeven dat we er rekening mee moeten houden dat er evenementen geschrapt worden. Nou willen wij van ons college graag weten hoe de situatie is voor onze gemeente en welke mogelijkheden er zijn om een evenement wel door te laten gaan als er onvoldoende inzet is van politie/boa’s.”

Ook wil Hoogendijk weten of er al aanvragen zijn gedaan voor het houden van evenementen in Putten en wat het college van burgemeester en wethouders heeft besloten. ,,Heeft het college bijvoorbeeld al met organisatoren gesproken om hen hierbij te betrekken. Wellicht kan er samen met de organisatoren bekeken worden of er nog andere mogelijkheden zijn om een evenement, ondanks capaciteitsproblemen bij de politie en boa’s, toch doorgang te laten vinden.”