Motie Matchpoint behandeld

Steun van omwonenden Matchpoint
30 september 2017
Algemene ledenvergadering
10 november 2017
Steun van omwonenden Matchpoint
30 september 2017
Algemene ledenvergadering
10 november 2017
Show all

Locatie voor eventueel nieuwbouw.

De motie over #Matchpoint is gisteravond besproken.
Al eind juli heeft het college besloten het Matchpoint terrein niet langer te willen gebruiken als opvanglocatie van doelgroepen.
Door hierover niet te communiceren, ook niet richting omwonenden, is onrust ontstaan.
Tijdens de behandeling van de motie heeft het college toegezegd om met een plan van aanpak te komen.
Eind oktober/november wordt het plan door het college gepresenteerd.

GB vindt het van groot belang om eerst met de omwonenden in gesprek te gaan en dan pas richting commissie te komen met een plan van aanpak.

Locatie voor eventueel nieuwbouw.

De termijn van 1 februari 2018 lijkt GB hiervoor een geschikt moment, beter is het iets meer tijd hiervoor te nemen om een breed gedragen plan te hebben waarbij de burgerparticipatie volledig bij is betrokken.
GB ziet dan ook met belangstelling dit plan tegemoet.

Ook in deze wordt het college gevraagd om eerder te communiceren als er plannen zijn maar ook als zij eenzijdig besluiten om plannen te wijzigen.
Dan had in dit geval veel onrust bij omwonenden voorkomen kunnen worden en was de motie niet nodig geweest.