Algemene ledenvergadering

Motie Matchpoint behandeld
6 oktober 2017
Huisvesting Arbeidsmigranten
10 november 2017
Motie Matchpoint behandeld
6 oktober 2017
Huisvesting Arbeidsmigranten
10 november 2017

 PERSBERICHT

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 8 november 2017 hebben de leden van Gemeentebelangen Putten voor een nieuw bestuur gekozen. Eddy van den Hoorn is herkozen als voorzitter. Ook zijn herkozen Gijs Pansier, Henk Luitjes en Willemijn Pansier. Als nieuwe leden zijn gekozen Erik van de Poll, Henk Koornneef en Albert Zwart.

Het bestuur, de fractie en leden zijn zeer tevreden op de wijze waarop Robin Hoogendijk de afgelopen periode als raadslid en fractievoorzitter heeft opgetreden. Men was dan ook unaniem dat Robin de nummer 1 van de kieslijst moet zijn en als lijsttrekker de kar voor Gemeentebelangen richting de gemeenteraadsverkiezingen (21 maart 2018) moet gaan trekken. Dat gaat hij niet alleen doen. Henk Koornneef (nr.2) en Ellis van Dam (nr.3), beiden al commissielid, en met de overige leden die op de kieslijst staan vermeld. Gemeentebelangen is dan ook trots en blij om deze kieslijst aan u te presenteren.

Kieslijst
1. Robin Hoogendijk (kandidaat wethouder)
2. Henk Koornneef
3. Ellis van Dam
4. Henk Luitjes
5. Eddy van den Hoorn
6. Karin Kubiak
7. Marc Mabelis
8. Gijs Pansier
9. Erik van de Poll
10. Willemijn Pansier
11. Corry van Dompseler
12. Ron van Batenburg
13. Albert Zwart
14. Rik Helsdingen
15. Joke van Diest
16. Desiree van den Brink
17. Gert van Winkoop
18. Klaas van der Werf
De leden hebben ook het verkiezingsprogramma 2018-2022 vastgesteld. Dit programma wordt op een later tijdstip aan u gepresenteerd.

Na 8 jaar oppositiepartij te zijn geweest wil Gemeentebelangen verder als coalitiepartij. Samen met andere coalitiepartners willen wij blijven zorgen dat Putten een zelfstandige gemeente blijft. Ook willen wij blijven opkomen voor de belangen van onze Puttense inwoners. Het lijkt ons een logische keuze om tijdens de gemeenteraadsverkiezingen te stemmen op ‘Gemeentebelangen’.