Nee tegen LED-verlichting?

Wie niet scheiden wil, zit in de stank
10 februari 2015
Wie niet scheiden wil, zit in de stank
10 februari 2015

Afgelopen week viel er in de regionale media te lezen, dat de adviesbureau Licht&Donker uit Arnhem, verwacht dat invoering van LED-verlichting als straatverlichting in Putten van de baan is. Gebaseerd op de uitkomsten van het belevingsonderzoek wat het adviesbureau hield, zal LED-verlichting niet het straatbeeld gaan bepalen. Begin 2014 werd een 2-tal onderzoeken afgerond, naar de LED-verlichting in Husselerveld. Licht&Donker deed een zogenaamd belevingsonderzoek, Verlichtingsadviesbureau Spectrum uit Putten onderzocht de technische kant van de zaak. In mei van dat jaar vroeg lokale partij Gemeentebelangen Putten voor het eerst naar de uitkomsten van beide rapporten, aangezien deze op verzoek van de gemeenteraad gehouden zijn. In oktober stak de partij haar licht op bij de firma Spectrum, om voorlichting te krijgen over de mogelijkheden met betrekking tot verlichting. Destijds werd aangegeven, dat LED-verlichting nog in de kinderschoenen staat. Deze vorm van verlichten is een middel om CO2-reductie te bewerkstelligen, het uiteindelijke doel. Gemeentebelangen geeft graag invulling aan dit doel, zonder daarbij afbreuk te doen aan de sociale veiligheid. Eind 2014 werden de rapporten, na herhaaldelijk aandringen pas aan de gemeenteraad verstrekt. Echter tot op heden zijn de uitkomsten van de twee rapporten nog altijd niet inhoudelijk besproken tussen de gemeenteraad en het college. Om nu op voorhand al te beweren, dat LED-verlichting in Putten op brede schaal verder uit te rollen van de baan is, gaat Gemeentebelangen te ver. Naar aanleiding van het gepubliceerde stuk gaat zij daarom vragen stellen aan het college, om in gezamenlijkheid de conclusies uit de onderzoeksrapporten optimaal te benutten. Zodanig dat zónder afbreuk te doen aan de sociale veiligheid, Putten bespaart op energie.