Plannen voor woningen voor arbeidsmigranten/statushouders?

Samen voor Putten
9 maart 2017
Toch onderzoek naar drugs in het Rioolwater ?
1 mei 2017
Samen voor Putten
9 maart 2017
Toch onderzoek naar drugs in het Rioolwater ?
1 mei 2017
Show all

Locatie voor eventueel nieuwbouw.

De fractie van Gemeentebelangen heeft opnieuw signalen ontvangen dat het college van Burgemeester en Wethouders het oog heeft laten vallen op het voormalige terrein van Matchpoint (Nijkerkerstraat) om arbeidsmigranten en statushouders te laten verblijven.

Ook zou een locatie aan de Enghuusweg hiervoor beeld zijn. Gemeentebelangen heeft juist eerder ervoor gepleit om op de eerste locatie woningen te gaan bouwen en daarmee aan te sluiten op de woonwijk Husselerveld. Nu dit terrein, of beide terreinen, te gaan inrichten om arbeidsmigranten en statushouders te laten verblijven, daarin ziet Gemeentebelangen absoluut geen meerwaarde, sterker nog, juist een afbreuk voor deze wijk, omgeving en ons dorp. Nu er meer dan voldoende opvanglocaties in Nederland zijn, er zelfs sprake is van leegstand in AZC’s ziet Gemeentebelangen voldoende mogelijkheden om deze locaties in te zetten voor tijdelijke opvang van arbeidsmigranten en statushouders.

Gemeentebelangen heeft dan ook voor het college de volgende vragen:

1. Heeft het college opnieuw plannen om arbeidsmigranten en/of statushouders in de gemeente Putten op te gaan vangen.

2. Is het college van plan, heeft hierover gesprekken gevoerd is om genoemde locaties te gaan gebruiken om arbeidsmigranten en statushouders te laten wonen?

Zo ja,

A. met wie is nu gesproken en waarover gingen die gesprekken.

B. wat houden deze plannen nu in

C. waarom zijn de bewoners en de raad hierover niet geïnformeerd

D. vindt het college ook niet dat je tenminste eerst de mening van de bewoners moet

weten voordat je plannen gaat maken (burgerparticipatie)