Toch onderzoek naar drugs in het Rioolwater ?

Plannen voor woningen voor arbeidsmigranten/statushouders?
21 april 2017
Gemeenteraad neemt besluit over Kadernota 2018 – 2021
24 juni 2017
Plannen voor woningen voor arbeidsmigranten/statushouders?
21 april 2017
Gemeenteraad neemt besluit over Kadernota 2018 – 2021
24 juni 2017

De fractie van Gemeentebelangen is verheugd over het nieuws uit Ermelo. CU, SGP en CDA die de meerderheid in de gemeenteraad hebben en die voor een rioolwateronderzoek hebben gestemd. Dit om te onderzoeken in hoeverre in Ermelo het drugsgebruik is en afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek hierop beleid gaan afstemmen.
Gemeentebelangen heeft dat voor Putten al eerder in het nieuws gebracht en daarover meerdere malen actie op ondernomen om dit onderzoek in Putten te doen. Toen was naast Gemeentebelangen ook het CDA in Putten voor dit onderzoek. De overige fracties en het college in Putten zagen niets in een dergelijk onderzoek. En vervolgens bleef het stil.
Niet in de gemeente Ermelo. Ook daarover is inmiddels over een rioolwateronderzoek gesproken.
Nu de afvaardigingen van CU en SGP in Ermelo voor dit onderzoek in Ermelo zijn en samen met CDA in Ermelo voorstander zijn om dit onderzoek samen met de gemeente Putten te doen is Gemeentebelangen Putten erg benieuwd wat de raadsvertegenwoordigers van deze partijen in Putten en  ons college  hierover gaan besluiten.
Nogmaals, ook wij in Putten hebben  alle belang om te weten wat het drugsgebruik  is om daarop nieuw beleid op te gaan afstemmen. En dat mag gerust samen met Ermelo, samen sterk!
Vragen aan het college:
1.
wat vindt het college van het raadsbesluit van Ermelo om een rioolwateronderzoek te doen, eventueel samen met de gemeente Putten.
2.
is het college voornemens om samen met Ermelo te kijken naar een gezamenlijk rioolwateronderzoek
3.
heeft het college al contact hierover met Ermelo al contact opgenomen, zo niet, is het college dit van plan te gaan doen!