Stoppen met te hard rijden op de Stationsstraat

Karin Kubiak en Ellis van Dam beëdigd
11 maart 2016
Jeugdgemeenteraad ‘Gemeentebelangen sterk vertegenwoordigd’
17 maart 2016
Karin Kubiak en Ellis van Dam beëdigd
11 maart 2016
Jeugdgemeenteraad ‘Gemeentebelangen sterk vertegenwoordigd’
17 maart 2016

De plannen voor de Stationsstraat zijn om na de aanleg van de Henslare deze weg verkeersluw te gaan maken waarbij de maximum snelheid kan worden verlaagd. De fractie van Gemeentebelangen heeft zelf geconstateerd dat door veel weggebruikers te hard wordt gereden. Met name heeft de fractie zorgen over het vele vrachtverkeer dat met enige spoed over deze straat rijdt.

De fractie van Gemeentebelangen vraagt aan het college om te worden geïnformeerd wat de mogelijkheden zijn om voor de zomervakantie tijdelijk snelheidsbeperkende maatregelen te nemen. Als het college hierin geen mogelijkheden ziet wil Gemeentebelangen graag van dit college weten wanneer zij dan wel in staat zijn om snelheidsbeperkende maatregelen te nemen.