Vernieuwde kruising roept veel vragen op

Overeenstemming over Puttens coalitieakkoord
28 juli 2022
Coalitieakkoord: ‘En nu door!’
23 augustus 2022
Overeenstemming over Puttens coalitieakkoord
28 juli 2022
Coalitieakkoord: ‘En nu door!’
23 augustus 2022

Vernieuwde kruising roept veel vragen op

​Henk Koornneef, raadslid van Gemeentebelangen, heeft vragen aan het college gesteld over de net geopende en vernieuwde kruising van de Hoornsdam met de Stenenkamerseweg en de Waterweg.

“Na bijna tien maanden is de gloednieuwe kruising aan de Hoornsdam/ Waterweg/ Stenenkamerseweg in Putten open. Bewoners geven aan dat er gevaarlijke situaties ontstaan.”

“Wij hebben begrepen dat wethouder Koekkoek heeft aangegeven dat er inmiddels is besloten om tot aanpassing van de kruising over te gaan”, legt Koornneef uit. “Dit is het zoveelste project in de buitenruimte, waar naar onze mening onnodig geld aan wordt uitgegeven. Denk bijvoorbeeld ook aan de discussie over de rotonde aan de Garderenseweg en de Calcariaweg of de oversteek van de Oude Rijksweg met de Hoofdlaan. En wat te denken van de herinrichting van het Kerkplein. Gemeentebelangen heeft hier best wel wat vragen over.”

“In de raadsbrief van 17 mei geeft het college aan dat het uitgangspunt is dat het totale werk uiterlijk 31 oktober 2022 gereed is. Nu vragen wij ons af of een eventuele aanpassing van de kruising vertraging op zal leveren”, vraagt Koornneef. “Of wordt de gehele weg, gewoon volgens planning, voor 1 november 2022 opengesteld.

Koornneef vervolgt: “Voor de reconstructie van de weg is in 2017 een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld ter grootte van 2.970.000 euro. In de eerdergenoemde raadsbrief geeft het college aan dat er nu al een geraamde overschrijding is van 250.000 euro. Op basis van stijgende grondstoffenprijzen houdt het college rekening met een extra kostenstijging van nog eens 120.000 euro. Indien het college besluit om de kruising aan te passen willen wij wel graag weten welke financiële gevolgen dit heeft.”

“Zoals al eerder genoemd zijn er de afgelopen vier jaar aanpassingen aan wegen voorgesteld, die in de praktijk niet voldeden aan de verwachtingen van de gebruikers en omwonenden. Zo is er op advies van, naar ik mag aannemen, deskundigen een voorstel gedaan voor de rotonde Garderenseweg/Calcariaweg. Wij zijn er blij mee dat deze werkzaamheden niet zijn uitgevoerd. Ook heeft de gemeente mee geïnvesteerd in de oversteek van de Hoofdlaan met de Oude Rijksweg. Inmiddels is iedereen er wel van overtuigd dat deze niet aan de verwachtingen voldoet. En nu is er, vlak na opening, onvrede over de gloednieuwe kruising van de Hoornsdam met de Waterweg en de Stenenkamerseweg. Kan het college toelichten of zij tevreden is over de advisering of dat zij ruimte ziet voor verbetering”, vraagt Koornneef tevens aan het college.