Overeenstemming over Puttens coalitieakkoord

Herstart formatiebesprekingen Gemeente Putten
8 juli 2022
Vernieuwde kruising roept veel vragen op
21 augustus 2022
Herstart formatiebesprekingen Gemeente Putten
8 juli 2022
Vernieuwde kruising roept veel vragen op
21 augustus 2022

Overeenstemming over Puttens coalitieakkoord

28 juli 2022
Gemeentebelangen, ChristenUnie, SGP en CDA hebben overeenstemming bereikt over de hoofdlijnen van een coalitieakkoord voor de bestuursperiode 2022-2026 én over de kandidaat-wethouders.

Het coalitieakkoord, met als werktitel ‘En nu door!’, wordt de komende periode nader uitgewerkt
De kandidaat-wethouders zijn Sander van Nieuwenhuizen (Gemeentebelangen), Bertus Cornelissen (ChristenUnie), Ewoud ’t Jong (SGP) en Jim van den Hoorn (CDA).

De bespreking van het definitieve coalitieakkoord staat gepland voor de raadsvergadering van maandag 29 augustus 2022. De gemeenteraad heeft dan gelegenheid om zich uit te spreken over het coalitieakkoord en over de kandidaat-wethouders.

Robin Hoogendijk (Gemeentebelangen) geeft namens de onderhandelende partijen aan blij te zijn met de bereikte overeenstemming: “In tweeënhalve week tijd hebben wij met elkaar op inhoud een flinke slag kunnen slaan. Ook zijn wij het snel eens geworden over de invulling van de wethoudersposten. Zodra iedereen terug is van vakantie presenteren wij het definitieve coalitieakkoord en introduceren wij onze kandidaat-wethouders nader.”