Huisvesting Arbeidsmigranten

Algemene ledenvergadering
10 november 2017
College vragen Roosendaalseweg
13 november 2017
Algemene ledenvergadering
10 november 2017
College vragen Roosendaalseweg
13 november 2017

PERSBERICHT

In de gemeente Putten is voor arbeidsmigranten een tijdelijke huisvestingslocatie aan de Kolthoornseweg. Gemeentebelangen gaat ervan uit dat deze arbeidsmigranten werkzaam zijn in Putten. Met het huisvesten van deze arbeidsmigranten op deze locatie zou Putten voldoende tegemoet komen aan de behoefte van deze huisvesting.
Gemeentebelangen ziet dan ook geen enkel belang om een tweede locatie voor de opvang van arbeidsmigranten in Putten te realiseren.

De fractie van Gemeentebelangen heeft intussen de volgende vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders gesteld:
-is het college bezig met het zoeken naar locaties voor de huisvesting van
arbeidsmigranten?
-is het college in gesprek met een uitzendbureau en/of ondernemers om een appartementencomplex te gaan bouwen? Zo ja, over welke locatie gaat het?

Namens de fractie van Gemeentebelangen

Robin Hoogendijk