College vragen Roosendaalseweg

Huisvesting Arbeidsmigranten
10 november 2017
Persbericht 2e huisvestingsplan voor arbeidsmigranten?
17 november 2017
Huisvesting Arbeidsmigranten
10 november 2017
Persbericht 2e huisvestingsplan voor arbeidsmigranten?
17 november 2017

Gemeentebelangen heeft eerder vragen aan het college gesteld over de herinrichting van de Roosendaalseweg. Het college liet weten dat de weg voldoet aan de normen en er voldoende ruimte was voor het wegverkeer, ook voor het parkeren van motorvoertuigen. Gemeentebelangen was het hiermee niet eens, voelde zich hierin gesterkt na verschillende schades aan geparkeerdstaande motorvoertuigen. Reactie van het college was dat herstelwerkzaamheden aan de weg niet nodig
was. Ook dat er nog een evaluatie met bewoners zou komen, om dan eventueel te besluiten de weg wel/niet aan te passen.
Nu geconstateerd is, dat er herstelwerkzaamheden plaatsvinden, de volgende vragen aan het college:
-heeft de evaluatie plaatsgevonden en is dit de reden dat er herstelwerkzaamheden worden
uitgevoerd
-heeft de evaluatie nog niet plaatsgevonden, waarom wordt er dan herstelwerkzaamheden
uitgevoerd
-zijn de werkzaamheden uitgevoerd na overleg met bewoners
-zijn de bewoners op de googte gebracht dat deze herstelwerkzaamheden plaats gaan vinden