Afscheid Marc Mabelis

Asielzoekers wederom in Putten
23 september 2015
Afscheid Klaas van der Werf
18 november 2015
Asielzoekers wederom in Putten
23 september 2015
Afscheid Klaas van der Werf
18 november 2015

Beste Gemeentebelangers,

Ongeveer 3 1/2 jaar geleden werd ik benaderd door onze fractievoorzitter, Klaas van der Werf, met de vraag of ik mee wilde doen met Gemeentebelangen. Na diverse goede gesprekken met hem en met onze bestuursvoorzitter, Eddy van den Hoorn, besloot ik mee te gaan doen. Het gezamenlijke doel; Gemeentebelangen terugbrengen daar waar het hoort, de grootste lokale partij worden, met ambitie voor Putten en haar inwoners, meedoen in de coalitie, voor het algemeen belang.

Vol energie heb ik vervolgens veel tijd en aandacht besteed aan onze partij. Ik nam plaats in zowel het bestuur, als algemeen bestuurslid en nam met Klaas deel aan de commissievergaderingen Economie & Bedrijfsvoering als commissielid. Een Facebook pagina werd geopend evenals een Twitter account, de Nieuwsbrief kreeg een nieuw uiterlijk en verscheen regelmatiger, de website werd gevuld met informatie over de partij en er werden persberichten door mij gemaakt en verstuurd naar de diverse media.

Zo haalden we regelmatig het nieuws in de regionale en lokale media. Vanaf het begin heb ik aangegeven, dat het van groot belang is, om zuinig te zijn op de huidige leden, maar daarnaast te zorgen voor aanwas van nieuwe (jongere) leden, om de taken te kunnen verdelen. Helaas blijkt dat dit moeilijker is, dan gedacht. Politiek is nou eenmaal niet sexy. Ondertussen raakte mijn werkgever, KLM, in financieel zwaar weer. Onlangs hebben we daarom als piloten een CAO-akkoord gesloten, waarin afgesproken is, dat wij onder andere, meer cq. harder gaan werken. Daarbij heb ik een gezin, met 2 jonge opgroeiende kinderen van 6 en 10 jaar oud, waar ik ook voldoende aandacht aan wil besteden.

Uiteindelijk hebben de laatste 2 punten, mij tot het besluit gebracht, om te stoppen als bestuurslid én als commissielid voor Gemeentebelangen. Het ontbreekt mij gewoonweg aan tijd om op een gedegen energieke manier invulling te geven aan mijn rol binnen de partij. Mijn gezin en werk komen gewoonweg op nummer 1. Ondanks alles draag ik de partij een warm hart toe en blijf ik uiteraard lid.

Mocht er in de toekomst wel een mogelijkheid zijn, om op welke manier dan ook, de partij te helpen, dan zal ik dat met veel plezier doen.

Met vriendelijke groet,
Marc Mabelis