Asielzoekers wederom in Putten

Gemeente handhaaft zichzelf niet?
18 maart 2015
Afscheid Marc Mabelis
18 november 2015
Gemeente handhaaft zichzelf niet?
18 maart 2015
Afscheid Marc Mabelis
18 november 2015

Er is geen ontkomen aan. In de landelijke media, maar sinds deze week ook in Putten koppen de lokale kranten over vluchtelingen. Schrijnend zijn de beelden die we te zien krijgen en wat we horen van hen.

Nu dus ook in Putten. Op zich begrijpelijk zou je zeggen, maar is het beleid uit te leggen aan de lokale inwoners? Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft het college van B&W geïnformeerd over het feit dat zij op Vakantiepark “De Heihaas” een 5-tal huisjes gehuurd heeft, om minimaal 30 zogenaamde statushouders, onderdak te verschaffen. Het betreft hier asielzoekers die inmiddels een verblijfsstatus hebben en in afwachting zijn van permanente woonruimte. Om de druk op de opvanglocaties van de huidige stroom vluchtelingen te verminderen wordt deze mogelijkheid ingezet. Op zich begrijpelijk, want hoe zouden wij het zelf vinden, als we op de vlucht zijn en er in heel Europa opvang geregeld wordt voor de vluchtelingen?

Desondanks heeft Gemeentebelangen Putten haar vraagtekens bij de wijze waarop een en ander georganiseerd wordt in onze gemeente. Op een (gezond) recreatiepark wordt het namelijk toegestaan om een aantal vakantiewoningen, bedoeld voor recreatie, nu ingezet voor niet-recreatief gebruik. Reden voor de lokale partij om hierover vragen te stellen aan het college. Zo wil Gemeentebelangen weten of bovenstaande past in het regio traject Vitale Vakantieparken, waarin juist gepoogd wordt om gezonde recreatieparken te hebben en te houden. Daarnaast bevreemdt het de partij, dat we wel verder lijken te gaan met handhaving op het niet recreatief gebruik van recreatiewoningen en tegelijkertijd aan het COA toestaan om recreatiewoningen te gebruiken voor niet-recreatief gebruik?

Tenslotte zeggen we nu tegen een arbeidsmigrant en onze eigen jeugd, die (tijdelijk) in een recreatiewoning wonen, in afwachting van een woonhuis, dat dit niet mag om het vervolgens wél toe te staan aan een statushouder. Natuurlijk moet ook Putten, daar waar mogelijk, haar steentje bijdragen aan het opvangen van de stroom vluchtelingen, maar de lokale inwoner mag hier toch niet de dupe van worden? Gemeentebelangen Putten kan niet zwalkende beleid niet plaatsen en wil daarom dat het college opheldering geeft over de gang van zaken.