Behelpen op de Waterweg!

Verkeer Steenenkamer- Gemeenteraad grijpt in
14 juli 2016
Gemeentebelangen stelt vragen over parkeren t.h.v. de Vrouw van Putten
9 oktober 2016
Verkeer Steenenkamer- Gemeenteraad grijpt in
14 juli 2016
Gemeentebelangen stelt vragen over parkeren t.h.v. de Vrouw van Putten
9 oktober 2016

Afgelopen week was het weer flink behelpen op de Waterweg. De herstelwerkzaamheden van delen van deze weg zorgden ervoor dat er flinke oponthoud was. Gemeentebelangen heeft vragen gesteld of het college al met Ermelo contact heeft opgenomen om samen te zoeken naar oplossingen om het sluipverkeer tegen te gaan. De unaniem aangenomen raadsmotie van Gemeentebelangen om voor 1 januari as. de raad hierover te informeren komt dichterbij. Het college is nu gevraagd naar de stand van zaken om dadelijk niet opnieuw geconfronteerd te worden met luchtfietserij.