Verkeer Steenenkamer- Gemeenteraad grijpt in

Motie onderzoek groene leges
2 juni 2016
Behelpen op de Waterweg!
9 september 2016
Motie onderzoek groene leges
2 juni 2016
Behelpen op de Waterweg!
9 september 2016

Terugkijkend op de afgelopen periode, ontiegelijk veel overleggen zijn er geweest, bewoners zijn wel vijf keer naar het gemeentehuis gegaan om alle overleggen bij te wonen. De commissie heeft meerdere malen tot diep in de nacht vergaderd, ‘hoe moet het nu in Steenenkamer?’. Het verkeer blijft en hoe kun je nu zorgen dat dit verkeer zo min mogelijk voor overlast gaat zorgen? Ook nu weer, een wanvertoning van dit college en een coalitie die verdeeld en stuurloos leek te reageren.

Tijdens de laatste raadsvergadering, ook nu weer tot diep in de nacht, kwam eindelijk de besluitvorming. Het voorstel van het college rammelde aan alle kanten, de raad greep in. De fractie van Gemeentebelangen heeft initiatief genomen, en dit is unaniem door de gemeenteraad aangenomen, de wethouder moet terug naar Ermelo om te zorgen dat met name het zware vrachtverkeer en sluipverkeer voortaan via Horst de autosnelweg op gaat. Alleen nog praten wie welke maatregelen gaat nemen. Simpele opdracht en voor 1 januari as. weten we wat er gaat gebeuren. De fractie van Gemeentebelangen heeft samen met andere fracties een amendement ingediend om te zorgen dat een vrij liggend fietspad langs de Zuiderzeestraatweg wordt aangelegd. Dit amendement is unaniem aanvaard.

De fractie van Gemeentebelangen heeft de motie gesteund om te bekijken wat de mogelijkheden zijn om langs een deel van de Kiefveldersteeg een fietspad aan te leggen. Nu de Henslare opnieuw vertraging heeft opgelopen en niet duidelijk is wat de gevolgen zijn voor de Stenenkamersweg, is hierover lang vergaderd. Een enquete die pas tijdens de vergadering door de wethouder werd genoemd, pas nadat er al een amendement was ingediend om de weg nu niet volledig af te sluiten voor het gemotoriseerd wegverkeer, zorgde voor veel verwarring. Onnodig maar ook wel weer tonend voor dit college, de raad wordt vaak niet volledig of veel te laat geïnformeerd. Dat kan natuurlijk niet.

Het amendement dat de fractie van Gemeentebelangen samen met CU en CDA heeft ingediend heeft de meerderheid van de raad gekregen. Voor Steenenkamer een geluk, de wethouder moet terug naar het buurtschap om opnieuw te praten over het nemen van maatregelen zoals dat ook in de uitkomsten van deze enquete staat vermeld. Dat de wethouder dit niet wil gaan doen krijgt denk ik nog een staartje…

Dus voorlopig blijft de Stenenkamerseweg nog even voor al het wegverkeer open. Wordt vervolgd!