Persbericht 2e huisvestingsplan voor arbeidsmigranten?

College vragen Roosendaalseweg
13 november 2017
Motie Nationale driekleur in vergaderzaal
26 november 2017
College vragen Roosendaalseweg
13 november 2017
Motie Nationale driekleur in vergaderzaal
26 november 2017

Vorige week heeft Gemeentebelangen al collegevragen gesteld nadat zij waren getipt dat een tweede locatie voor arbeidsmigranten werd overwogen. Van een aantal bewoners aan de Voorthuizerstraat is gehoord dat zij door een extern bedrijf zijn benaderd, het college zou toestemming hebben gegeven om op bedrijfsgrond een tijdelijke opvanglocatie voor arbeidsmigranten (150-200) voor minimaal 10 jaar te realiseren. De locatie zou liggen tussen de Voorthuizerstraat en bedrijventerrein Hoge Eng. Van het college is tot op heden hierover geen informatie gegeven. Zover bekend is hierover door het college ook niet vooraf met de bewoners contact geweest. Met ‘Matchpoint’ nog vers in het geheugen vinden de fracties van Gemeentebelangen, VVD en CDA dat dit niet kan en dat het lijkt op een herhaling van (negatieve) zetten door dit college. De genoemde fracties rekenen er op dat tenminste maandag as hierover door het college tekst en uitleg wordt gegeven.

Namens de fracties van VVD en CDA
een hartelijke groet

Robin Hoogendijk
Gemeentebelangen