Robin Hoogendijk, roept andere partijen op om te stoppen met ‘het uiten van onjuistheden en het in diskrediet brengen van betrokkenen’.

Collegevragen over capaciteit politie
29 maart 2022
Herstart formatiebesprekingen Gemeente Putten
8 juli 2022
Collegevragen over capaciteit politie
29 maart 2022
Herstart formatiebesprekingen Gemeente Putten
8 juli 2022

PERSBERICHT 02 juli 2022 GEMEENTEBELANGEN PUTTEN

In onze gemeente is het gebruikelijk dat de grootste politieke partij initiatief neemt om te onderzoeken of een coalitie gevormd kan worden. Na de definitieve verkiezingsuitslag heeft Herman Luitjes samen met Wilma van Voorst-Ruiter van Wij Putten met alle politieke partijen gesproken.

De combinatie Wij Putten/SGP/VVD leek recht te doen aan de verkiezingsuitslag om te kijken of met deze partijen een coalitie gevormd kon worden. Toen bleek dat dit niet lukte is er gekeken of een coalitie gevormd kon worden met Wij Putten/Gemeentebelangen/ChristenUnie/CDA. Door meerdere partijen is toen voorgesteld om een externe onafhankelijke formateur te vragen om over een coalitie te adviseren.

Alle zes de fractievoorzitters inclusief de VVD hebben voorgesteld om Hans van Overbeeke, oud burgemeester van de gemeente Hellendoorn, hiervoor te vragen. Hans heeft deze opdracht aanvaard en is vervolgens met de verkennende gesprekken begonnen.

Na gesprekken met Hans heeft hij op 29 juni 2022 zijn bevindingen bekend gemaakt en over een coalitie geadviseerd. Voor hem was de uitkomst van de gesprekken duidelijk en eenduidig: ‘Gemeentebelangen, ChristenUnie, SGP en CDA hebben geen reserves jegens elkaar, zijn bereid en in staat de coalitie te vormen waarbij de kandidaat wethouders bekend en geaccepteerd worden’.

We vroegen aan een externe onafhankelijke informateur om ons over een te vormen coalitie te informeren. Alle partijen hebben vooraf aangegeven te kiezen voor een coalitie van vier politieke partijen. Als je zes partijen in de gemeenteraad hebt dan betekent dit dat twee partijen in de oppositie komen. Voor die partijen is er dan een teleurstelling, begrijpelijk!

Stuitend vind ik te moeten lezen in de media dat sommige plaatselijke VVD ‘prominenten’ zeer negatieve uitlatingen doet over de informateur en zijn integriteit in twijfel neemt. Opmerkelijk vind ik dat de VVD fractievoorzitter opmerkt de inhoud van het coalitieakkoord al te kennen terwijl het eerste gesprek tussen Gemeentebelangen, ChristenUnie, SGP
en CDA nog moet plaatsvinden.

Met het onafhankelijk advies van de informateur kunnen we verder kijken welke mogelijkheden er zijn om tot een coalitieakkoord te komen. Informateur Luitjes deed dit eerder, twee keer gaf hij een advies over een te vormen coalitie. Met dit derde advies van een informateur wordt voor de tweede keer geadviseerd om voor de coalitieonderhandelingen de VVD niet uit te nodigen. Dit zijn de feiten en daarmee moeten wij het doen.

De coalitieonderhandelingen beginnen maandag as.. Ik doe een oproep aan alle politieke partijen om ons te gaan concentreren op het besturen van onze gemeente en te stoppen met het uiten van onjuistheden en het in diskrediet brengen van betrokkenen. Of je nu dadelijk een coalitie- of een oppositiepartij bent, samen aan de slag voor ons mooie dorp Putten.

Robin Hoogendijk
fractievoorzitter Gemeentebelangen Putten