Eerlijke woonruimte in Putten

Gemeenteraad neemt besluit over Kadernota 2018 – 2021
24 juni 2017
Vrijliggend fietspad Zuiderzeestraatweg
13 juli 2017
Gemeenteraad neemt besluit over Kadernota 2018 – 2021
24 juni 2017
Vrijliggend fietspad Zuiderzeestraatweg
13 juli 2017

Binnen de regio is afgesproken dat in Putten 913 woningen gebouwd mogen worden. Dit aantal is destijds gebaseerd op de woningbehoefte binnen ons dorp.
Met dit aantal is geen rekening gehouden met de komst van arbeidsmigranten, statushouders en o.a. personen in nood die van recreatieparken weg moesten. Dat lossen we nu niet zomaar op met het plaatsen van noodwoningen aan de Wallenbergstraat, Enghuusweg en ‘Matchpoint’. Door woningen te gaan bouwen in Rimpeler en Putten Zuid krijgen we woonruimte.

En zolang deze woningen nog niet gebouwd zijn, laten we de Puttenaren tot die tijd wonen waar ze nu tijdelijk verblijven. Voor de arbeidsmigranten hebben we in Putten al een tijdelijke woonlocatie. De vluchtelingen die wachten op terugkeer naar hun eigen land en de statushouders die in Putten willen wonen zullen even moeten wachten.

Die kunnen gebruik maken van de nu al 45 (deels) niet gebruikte AZC’s. Altijd nog beter dan op een recreatiepark. Zij kunnen zich nu al aansluiten in de rij van Puttenaren die al jarenlang wachten op woonruimte in Putten. Deze Puttenaren mogen door de woningnood nu in Putten geen verdere nadeel hiervan ondervinden. Tot de woningen er zijn heeft iedereen onderdak en heeft iedereen gelijke kansen op eerlijke woonruimte in ons prachtige dorp.