Vrijliggend fietspad Zuiderzeestraatweg

Eerlijke woonruimte in Putten
26 juni 2017
Gemeentelijke (onder)steuning voor nieuwe campagne TeamAlert?
4 september 2017
Eerlijke woonruimte in Putten
26 juni 2017
Gemeentelijke (onder)steuning voor nieuwe campagne TeamAlert?
4 september 2017

De gemeenteraad besloot eerder dat er langs de Zuiderzeestraatweg een vrijliggend fietspad moest komen. Daar had het college van burgemeester en wethouders geen trek in. Het niet willen uitvoeren van een raadsbesluit betekent dat het college dan moet opstappen. Ook daar had dit college geen trek in. Ze kwam met een list door de raad te vragen om geld om de Zuiderzeestraatweg te vernieuwen maar niet voor de aanleg van dit fietspad. Toen Gemeentebelangen hierover opheldering vroeg zei de verantwoordelijk wethouder dat hij een onderzoekje naar het gebruik van het nog aan te leggen fietspad had laten doen. De conclusie was dat weinig fietsers gebruik zouden gaan maken van dit fietspad.

Door nu geen geld te vragen aan de raad om dit fietspad aan te leggen dacht zij hiermee weg te komen. Gemeentebelangen voerde de druk op en bleef op het raadsbesluit hameren waarna het college uiteindelijk besloot om met een aangepast voorstel te komen. De Zuiderzeestraatweg wordt binnenkort vernieuwd met erlangs een vrijliggend fietspad, zoals wij dat eerder hebben besloten, met of zonder dit college