Geen leges heffen in Putten als je duurzaam en energiezuinig (ver)bouwt?

Gemeentebelangen heeft collegevragen gesteld over het eventueel te realiseren van een hospice in Putten
13 mei 2016
Vragen aan het college n.a.v. draagvlakonderzoek vluchtelingenopvang in Putten
2 juni 2016
Gemeentebelangen heeft collegevragen gesteld over het eventueel te realiseren van een hospice in Putten
13 mei 2016
Vragen aan het college n.a.v. draagvlakonderzoek vluchtelingenopvang in Putten
2 juni 2016

De afgelopen periode bleef het niet onopgemerkt dat in een aantal gemeenten buiten deze regio actiever is ingezet om bedrijven en inwoners te stimuleren om duurzame initiatieven te prikkelen. Ook om deze als gemeente te waarderen. Met name de ontwikkelingen in de gemeente Enschede heeft Gemeentebelangen met belangstelling gevolgd.

De gemeente Enschede heft als eerste gemeente vanaf I januari 2016 geen leges meer op bouw- en andere vergunningen voor activiteiten die een belangrijke bijdrage leveren aan de gemeentelijke duuzaamheidsdoelstellingen. Met deze “vergroening” van de leges beloont deze gemeente groen gedrag en verwacht zij een impuls te geven aan duurzaam en energiezuinig bouwen. Daarmee kan ook verschillende vormen van duurzame energieopwekking worden gestimuleerd. Zo wil de gemeente samen met inwoners en bedrijven bouwen aan een duurzaam Enschede.

De nieuwbouw van woningen in Putten krijgt een vervolg en ook bestaande woningen worden de komende jaren gerenoveerd. Dit geeft mogelijkheden in Putten om de “vergroening” van de leges ook in onze gemeente toe te passen.

De volgende opiniërende vragen zijn dan ook aan het college van Burgemeester en Wethouders gesteld:

  1. ls het college het met ons eens dat het belangrijk is de inzet van duurzame energiebronnen en de vermindering van CO2-uitstoot ook als gemeente te bevorderen?
  2. ls het college bereid te onderzoeken of het verminderen of schrappen van leges voor duurzame projecten van bedrijven en inwoners mogelijk is?
  3. ls het college bereid zowel het duurzaam (ver)bouwen als duurzame energieopwekking verder te stimuleren en ziet zij hierin mogelijkheden om de “vergroening” van leges toe te passen?