Vragen aan het college n.a.v. draagvlakonderzoek vluchtelingenopvang in Putten

Geen leges heffen in Putten als je duurzaam en energiezuinig (ver)bouwt?
20 mei 2016
Motie onderzoek groene leges
2 juni 2016
Geen leges heffen in Putten als je duurzaam en energiezuinig (ver)bouwt?
20 mei 2016
Motie onderzoek groene leges
2 juni 2016

Volgens bureau Necker van Naem hebben 1019 inwoners de enquête ingevuld en retour gestuurd. Volgens gegevens CBS van 1 april 2016 zijn er 24.417 inwoners in Putten en volgens de gemeentesite zelfs 24.490.

  1. Vindt het college de resultaten van dit onderzoek representatief genoeg om dit te gebruiken voor een meningsvorming over de plaatsing van vluchtelingen in Putten? Wanneer uw antwoord positief is, willen wij graag uw motivatie vernemen.
  2. Is het college wellicht van mening dat er een breder onderzoek moet plaats vinden om een beter beeld te krijgen van de meningen van de inwoners van Putten?
  3. Welke mogelijkheden zijn er voor een breder onderzoek?
  4. Binnen welk termijn kan het college de raad informeren over deze mogelijkheden?
  5. De raad heeft de afgelopen weken geen informatie meer ontvangen met betrekking tot de voorbereidingen komst van statushouders.