Gemeentebelangen heeft collegevragen gesteld over het eventueel te realiseren van een hospice in Putten

Help inwoners bij saneren asbestdaken?
11 april 2016
Geen leges heffen in Putten als je duurzaam en energiezuinig (ver)bouwt?
20 mei 2016
Help inwoners bij saneren asbestdaken?
11 april 2016
Geen leges heffen in Putten als je duurzaam en energiezuinig (ver)bouwt?
20 mei 2016

Een hospice is een plek waar mensen met een terminale ziekte een thuis hebben met de benodigde medische zorg. In het algemeen biedt een hospice plaats aan ernstig zieke mensen met een levensverwachting van minder dan drie maanden.

In Putten hebben wij geen hospice, wel in Nijkerk en Ermelo waar ook inwoners uit Putten terecht kunnen. De fractie van Gemeentebelangen vraagt zich af of een hospice in Putten kan voorzien in een behoefte die misschien in onze gemeente is.

De fractie van Gemeentebelangen heeft dan ook aan het college de volgende vragen:

  1. is er behoefte aan een hospice in Putten?
  2. welke (financiële) middelen kan vrijgemaakt worden voor een hospice?
  3. zijn er op voorhand locaties bekend om een hospice in Putten te realiseren?