Help inwoners bij saneren asbestdaken?

Jeugdgemeenteraad ‘Gemeentebelangen sterk vertegenwoordigd’
17 maart 2016
Gemeentebelangen heeft collegevragen gesteld over het eventueel te realiseren van een hospice in Putten
13 mei 2016
Jeugdgemeenteraad ‘Gemeentebelangen sterk vertegenwoordigd’
17 maart 2016
Gemeentebelangen heeft collegevragen gesteld over het eventueel te realiseren van een hospice in Putten
13 mei 2016

In de Tweede Kamer is vorige maand aandacht gevraagd voor bijna 600.000 woningen die daken hebben waarin asbest is verwerkt. Per 1 januari 2024 moeten alle daken asbestvrij zijn. Vaak is niet duidelijk of in een dak asbest is verwerkt.

Vragen aan het college: -is er een overzicht van woningen met asbestdaken zo niet, is het college van mening dat een overzicht nodig is -hoe kan de gemeente woningeigenaren actief ondersteunen bij het saneren van asbestdaken Binnenkort hopen we antwoorden te krijgen op deze vragen.