Gemeentebelangen Putten: Ieder mens telt!’

Gemeentebelangen is klaar voor de verkiezingen
29 september 2021
Vragen aan college langdurige afsluiting Hoornsdam en Waterweg
19 oktober 2021
Gemeentebelangen is klaar voor de verkiezingen
29 september 2021
Vragen aan college langdurige afsluiting Hoornsdam en Waterweg
19 oktober 2021

Tijdens de gemeenteraadsvergadering over de Kadernota heeft de fractie van Gemeentebelangen in aanloop naar 11 oktober een mooie boodschap uitgedragen; namelijk om respect voor elkaar te hebben en elkaar te accepteren zoals we zijn.

“Voorzitter, de wereld is en blijft in beweging en ook al zijn er vaak veel verschillen en discussies op het scherpst van de snede, ook hierin zien we verbindingen ontstaan. 

Zoals de regenboogvlag, deze wordt nu op veel plaatsen opgehangen, als teken van respect en acceptatie. Wij zijn erg blij dat de vlag wordt uitgehangen, maar de betekenis hiervan is voor ons zeker net zo belangrijk. De regenboogvlag is niet alleen een symbool, maar ook een boodschap: Luisteren naar en accepteren van andersdenkenden, racisme en discriminatie tegengaan, bewustwording creëren en mensen aanspreken op hun gedrag. Een vlag hijsen is hierin niet genoeg, het uitdragen van deze boodschap is veel belangrijker.

Gemeentebelangen ziet hierin een grote rol voor zichzelf. Een partij met als kernboodschap ‘solidariteit’, moet dit ook lokaal kunnen uitdragen. Solidair zijn naar de ander betekent iemand accepteren, iemand eigen vrijheid geven om te bepalen wie men liefheeft en voor wie men zorgdraagt. Ieder mens telt!

Hiermee komen we terug op het verhaal van Noach. God deed Noach een belofte: Aan de regenboog kan iedereen zien dat ongelovigen en ongehoorzamen nooit meer op zo’n gruwelijke manier worden gestraft. Voor iedereen heeft de regenboog in dit verhaal een andere boodschap. Voor ons is de regenboog in dit verhaal het symbool van acceptatie. Iedereen is welkom bij God en iedereen is welkom bij Gemeentebelangen.  

De regenboog symboliseert de boodschap van acceptatie. Het is dan ook onze opdracht om iets met deze boodschap te doen. In ons raadswerk en in onze persoonlijke bezigheden wil Gemeentebelangen deze boodschap uitdragen.

Laat de regenboog hiervoor het symbool zijn. “