Vragen over terugtrekken Zorggroep

Gemeentebelangen ontstelt over besmeuring verkiezingsposters
25 februari 2021
Gemeentebelangen vraagt naar huidige status van Storteboom
5 maart 2021
Gemeentebelangen ontstelt over besmeuring verkiezingsposters
25 februari 2021
Gemeentebelangen vraagt naar huidige status van Storteboom
5 maart 2021
​De Zorggroep Noordwest-Veluwe stopt per 1 juni met het aanbieden van hulp bij het huishouden en dagbegeleiding voor ouderen in Putten. Gemeentebelangen heeft hier vragen over gesteld aan het college.

Gemeentebelangen hoopt antwoord op haar vragen te krijgen tijdens de commissievergadering die op 9 maart wordt gehouden.

Koornneef, raadslid van Gemeentebelangen, legt uit: “De Zorggroep Noordwest Veluwe is een belangrijke aanbieder van huishoudelijke hulp en begeleiding in Putten. Ongeveer de helft van de 500 cliënten ontvangt huishoudelijke hulp en ondersteuning van de Zorggroep Noordwest Veluwe. Dit nieuws brengt grote onzekerheid bij cliënten en werknemers. Veel Puttenaren die zorg ontvangen zullen zich afvragen waar ze aan toe zijn. Ook de medewerkers zullen in grote onzekerheid zitten. Wat betekent dit voor hun baan en worden ze dadelijk gedwongen om voor een lager salaris hetzelfde werk te moeten doen. Dat zou een zoveelste gevolg zijn van een doorgeslagen marktwerking in de zorg.”

“Mijn fractie wil weten of het college bij het vaststellen van het bestek niet op de hoogte was van het feit, dat de Zorggroep al jaren verlies draait op de huishoudelijke hulp en dagopvang en waarom er dan toch zo’n scherp tarief is vastgesteld voor de zorg.  Ook willen we weten of de cliënten, vanaf 1 juni, steeds wisselende zorgmedewerkers over de vloer krijgen.”

Koornneef vervolgt: “De corona-maatregelen vragen veel van onze ouderen en hulpbehoevenden. Bovendien bestaat er nog steeds een groot gevaar op besmetting. Vindt het college het verantwoord om op dit moment aan de hulp bij het huishouden, dagbesteding en begeleiding te gaan sleutelen. En is het niet gevaarlijk om in deze coronacrisis bij vaak kwetsbare en oudere mensen veel te wisselen van medewerkers die over de vloer komen. Is het college het met ons eens dat hulpbehoevenden juist nu behoefte hebben aan een ‘vertrouwd’ gezicht.”

Gemeentebelangen vraagt zich verder nog af waarom de aanbesteding niet is uitgesteld of de contractverlenging op een andere manier is gecontinueerd voor de Zorgroep, zodat de hulpbehoevende inwoners (en mantelzorgers), naast corona, met niet nog een probleem worden opgezadeld.

De gemeenten financieren de hulp bij het huishouden en de dagbegeleiding vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Op de website van Zorggroep Noordwest Veluwe is te lezen dat de vergoeding die de Zorggroep van de gemeenten ontvangt onvoldoende is om deze diensten kostendekkend uit te voeren. Daarom is het voor de Zorggroep financieel onverantwoord om door te gaan met deze Wmo-activiteiten. Daarnaast is er op de website te lezen dat de Zorggroep zich verder wil specialiseren in de complexe zorg en behandeling voor ouderen in de thuiszorg en op de woonzorglocaties.