‘Hoe gaat het met de voortgang van de woningbouw in Putten?

Gemeentebelangen wil de onderste steen boven krijgen over de Husselsesteeg
12 april 2021
Participatie?!
3 juni 2021
Gemeentebelangen wil de onderste steen boven krijgen over de Husselsesteeg
12 april 2021
Participatie?!
3 juni 2021

Hoe gaat het met de voortgang van de woningbouw in Putten?

GemeenteBelangen heeft een bespreeknotitie ingediend om door te praten over de voortgang van de woningbouw in Putten. Deze notitie wordt besproken tijdens de commissievergadering ruimte die aanstaande donderdag (27 mei) wordt gehouden.

“Wij blijven ons zorgen maken over de voortgang van de woningbouw in Putten. De achterstand die sinds 2013 is ontstaan, is nog steeds niet ingelopen”, legt raadslid Koornneef uit.

  1. “We hebben nu één goed jaar gehad. Maar tot mijn schrik zie ik in de planning dat Putten-Zuid weer naar achteren is geschoven van 2024 naar 2025. Voor de oplevering van woningen op het Sligro terrein zien we dat de prognose om met de bouw te starten in 2024 staat gepland en dat de oplevering pas eind 2025 zal zijn. Dat zag ik op de website van Wilma wonen, de eigenaar van het Sligroterrein. Volgens de planning van de gemeente zouden deze woningen in 2024 opgeleverd worden.”

“Kortom, als we nu niet doorpakken op Putten-Zuid ontstaat er dus na 2022 weer een gat in de woningbouwplanning. Het college zet ondertussen in op verdichting van bestaande woonwijken. Zo is er onderzoek gedaan om de bestaande woonwijk Putten Zuidoost te gaan verdichten met het bouwen van vijfenveertig tijdelijke woningen. Hier zijn de buurtbewoners overigens niet bij betrokken, dus het is nog maar de vraag of de bewoners dit ook een goed idee vinden. Ook Gemeentebelangen kent het plan niet, maar wij zullen in ieder geval kritisch zijn op het volbouwen van speelplekken en plantsoenen. We wachten af”, aldus Koornneef. “Het college geeft in de woningbouwplanning aan deze flexwoningen mee te willen tellen in de planningslijst. Gemeentebelangen ziet deze woningen niet als permanente woningen, maar ‘slechts’ ter overbrugging om de achterstand in de woningbouw op te vangen. We zijn benieuwd wat de overige commissieleden hiervan vinden. Eigenlijk snap ik simpelweg niet dat er geen vaart wordt gemaakt met Putten-Zuid. Na 5 jaar is er nog steeds geen plan.”

Koornneef vervolgt: “In 2020 werd er nog van uitgegaan dat de bouw van Putten-Zuid in 2024 zou worden gestart. Het college geeft nu aan dat Putten-Zuid voor 2025 niet nodig is. Dit is een risico voor de continue bouwstroom, want tot 2025 zitten in de planning locaties waarvan allerminst zeker is dat deze tijdig gerealiseerd kunnen worden. Zie bijvoorbeeld de locatie Sligro met 150 woningen en de Bilderdijkstraat Noord en Zuid met veertig en negenentwintig woningen. Ook zou er volgens een eerdere planning eind 2020 of begin 2021 een ontwikkelingsvisie voor Putten-Zuid liggen. Maar deze is nog steeds ‘in ontwikkeling’. Wij willen met de commissie bespreken of zij ook vinden dat Putten-Zuid niet kan wachten tot 2025 en dat er snel met de bouw van woningen in de nieuwe wijk moet worden gestart.”

“Van de woningen die we bouwen zijn afspraken gemaakt over het percentage sociale en betaalbare woningbouw. Op de ene locatie zal het eenvoudiger zijn om het streefwoningbouwprogramma te behalen dan op de andere locatie. Het is van belang om als raad de vinger aan de pols te houden. Niet alleen bij de realisatie maar ook in de planning. Wij willen van de overige commissieleden weten of zij ook behoefte hebben aan een aanvulling op de woningbouwplanlijst waarbij inzicht wordt gegeven in de verwachtte aantallen (percentages) per locatie en waar en hoeveel betaalbare en sociale woningen worden gebouwd.”

“In de beantwoording van vragen van Gemeentebelangen geeft het college op 10 februari aan dat de bouw van woningen in Rimpeler wordt vertraagd, omdat er verzadiging van de vraag op zou treden. Wij vinden dat een vreemd standpunt, aangezien de woningnood hoog is en nu iedere woning direct verkocht wordt. Wij willen graag van de commissie weten hoe er aangekeken wordt tegen het temporiseren van de woningbouw in Rimpeler”, besluit Koornneef.