Gemeentelijke (onder)steuning voor nieuwe campagne TeamAlert?

Vrijliggend fietspad Zuiderzeestraatweg
13 juli 2017
Persbericht Matchpoint
22 september 2017
Vrijliggend fietspad Zuiderzeestraatweg
13 juli 2017
Persbericht Matchpoint
22 september 2017
Show all

Teamalert start campagne om gebruik smartphone terug te dringen op de fiets.

In onze regio is het TeamAlert (www.teamalert.nl) gestart met een campagne om het gebruik van smartphones door met name fietsers terug te dringen.
Gemeentebelangen Putten is blij met deze campagne en zou graag weten of de gemeente Putten deze campagne (onder)steunt.
De volgende vragen heeft Gemeentebelangen voor het college:

1.
Is het college net als Gemeentebelangen enthousiast over deze campagne.

2.
Is het college van mening dat deze campagne ook vanuit de gemeente gesteund
danwel ondersteunt zou kunnen worden.

3.
Hoe zou vanuit de gemeente deze campagne steunen en/of ondersteunt kunnen worden.

4.
Hoe kan de gemeenteraad en het college hierin samen optrekken.

We houden u op de hoogte van de uitkomst van de vragen!
Namens de fractie van Gemeentebelangen Putten